Middels dit formulier kunt u een ambtelijk opdracht indienen. Geef een duidelijke instructie en vul ingeval van een termijngevoelig exploot ook een uiterste datum in. Bij spoedzaken verwachten wij vóór het indienen van het exploot een aankondiging per mail exploten@hafkamp.nl

Neem contact op