Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen. 

Beslagvrije voetDe schuldenaar en zijn schuldhulpverlener en/of beschermingsbewindvoerder worden vaak geconfronteerd met beslag- en executieperikelen. het beheren van het vermogen van de onderbewindgestelde behelst immers ook bescherming tegen onrechtmatige aantastingen van het vermogen. Een belangrijk aspect daarbij is het bewaken van de beslagvrije voet. Dit is het gedeelte van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd om te voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan. 

In de cursus wordt de geheel nieuwe berekeningswijze van de beslagvrije voet behandeld zoals die per 1 januari 2021 in werking treedt. Dit levert onder meer de volgende vragen op:

-welke informatie dient de schuldenaar nog te overleg?
-Dient de schuldenaar altijd iets af te lossen?
-Moet de beslaglegger zoveel mogelijk aansluiten bij beslag op één inkomstenbron?
-Wat is de rol van de zgn. coördinerende deurwaarder?
-Geldt er een beslagvrije voet voor een zorg- en huurtoeslag?
-Mag de duerwaarder informeren naar de inkomenspositie van huisgenoten?
-Wordt een huiseigenaar gelijk gesteld met een huurder?
-Hoe pakt het overgangsrecht uit?
-Welke verlagingen en verhogingen van de beslagvrije voet zijn nog mogelijk?
-Hoe kan de schuldenaar toezien op de juiste berekening van de beslagvrije voet?

In deze cursus worden al deze vragen beantwoord. Voorafgaand aan de cursus ontvangen de deelnemers een (digitale) syllabus.

De cursus wordt verzorgd door Mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop.

Wanneer en waar?

Datum: 15-12-2020 | Aanvang 15:00 uur | Einde 19:00 uur

Locatie: Noorderpoort 19 - 5916 PJ Venlo (kantoor Hafkamp Groenewegen)

Max. aantal deelnemers (i.v.m. Coronaproof opstelling) 8 

KBVG PE-punten 4 

Investering per deelnemer € 250,00 excl. btw (incl. broodjes)

Aanmelden uitsluitend via t.vanlierop@hafkamp.nl

 

Neem contact op