Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen.  

Beslagvrije voetCursus Beslagvrije voet 
Docent Mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop
Tijdsduur 4 uur exclusief pauzes
PE punten 4 punten
Accreditatie KBVG, NOvA
Datum Donderdag 18 maart, 2021
Tijdstip 13:00 - 17:30 uur
Locatie Microsoft Teams
Aantal deelnemers Maximaal 15 deelnemers
Investering per deelnemer € 195,00 exclusief BTW

De schuldenaar en zijn schuldhulpverlener en/of beschermingsbewindvoerder worden vaak geconfronteerd met beslag- en executieperikelen. Het beheren van het vermogen van de onderbewindgestelde behelst immers ook bescherming tegen onrechtmatige aantastingen van het vermogen. Een belangrijk aspect daarbij is het bewaken van de beslagvrije voet. Dit is het gedeelte van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd om te voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan. 

In de cursus wordt de geheel nieuwe berekeningswijze van de beslagvrije voet behandeld zoals die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Dit levert onder meer de volgende vragen op:

-Welke informatie dient de schuldenaar nog te overleggen?
-Dient de schuldenaar altijd iets af te lossen?
-Moet de beslaglegger zoveel mogelijk aansluiten bij beslag op één inkomstenbron?
-Wat is de rol van de zgn. coördinerende deurwaarder?
-Geldt er een beslagvrije voet voor een zorg- en huurtoeslag?
-Mag de deurwaarder informeren naar de inkomenspositie van huisgenoten?
-Wordt een huiseigenaar gelijk gesteld met een huurder?
-Hoe pakt het overgangsrecht uit?
-Welke verlagingen en verhogingen van de beslagvrije voet zijn nog mogelijk?
-Hoe kan de schuldenaar toezien op de juiste berekening van de beslagvrije voet?

In deze cursus worden al deze vragen beantwoord. Voorafgaand aan de cursus ontvangen de deelnemers een (digitale) syllabus.

Aanmelden

Neem contact op