Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen.  

Bewindvoering en gemeentelijke schuldhulpverleningCursus Bewindvoering en gemeentelijke schuldhulpverlening
Docent Mr. M.P.M (Thijs) van Lierop
Tijdsduur 4 uur exclusief pauzes
PE punten 4 punten
Accreditatie KBVG
Datum Dinsdag 29 juni, 2021
Tijd 13:00 - 17:30 uur
Locatie Microsoft Teams
Aantal deelnemers Maximaal 15 deelnemers
Investering per deelnemer € 270,00 exclusief BTW

In de cursus wordt aandacht besteed aan de (wettelijke) positie van de beschermingsbewindvoerder. Vele schuldeisers krijgen te maken met een beschermingsbewindvoerder, maar wat is de juridische status van de onderbewindgestelde en diens bewindvoerder? Wie is aansprakelijk voor de verschuldigde betaling? Wie dient hoe gedagvaard te worden voor welke rechter? Hoe weet men of de betrokken schuldenaar onder bewind staat? Mag er beslag worden gelegd ten laste van de onderbewindgestelde? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de beschermingsbewindvoerder? Wanneer is hij aansprakelijk? Wie oefent toezicht op hem uit? Kortom, hoe ziet de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek over het beschermingsbewind eruit? 

In het tweede gedeelte van de cursus komt de gemeentelijke schuldhulpverlening aan bod. Hierbij wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen: welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van schulden? Wat behelst een integrale aanpak die door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt voorgeschreven? Welke wacht- en doorlooptijden gelden er? Wat is de doelstelling van een stabiliteitsfase? Wanneer is iemand saneringsrij? Vallen schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan in de Msnp? Zo ja, welke schudlen zijn dat dan? Wat kan de schuldhulpverlener nog doen om een schuldeiser die weigert mee te werken aan een schuldenregeling over de streep te trekken? Wanneer kan er om een breed of een smal moratorium verzocht worden? Wanneer kan iemand toegelaten worden tot de Wsnp?

Voorafgaand aan de cursus ontvnagen de deelnemers een (digitale) syllabus. 

 

Aanmelden

Neem contact op