WoningcorporatiesAchter iedere voordeur schuilt een verhaal. Zolang de huur tijdig wordt betaald is er niets aan de hand. Zodra een achterstand ontstaat is het voor u als verhuurder zaak om zo snel mogelijk achter de oorzaak van het ontstaan van de achterstand te komen. 

Binnen ons kostenbewust incasseren concept voor woningcorporaties staat de huurder centraal. Onze werkwijze biedt maximale aandacht voor uw huurder. Wij hebben ruime ervaring met de implementatie van sociale trajecten. 

Kostenbewust incasseren

Steeds meer woningcorporaties investeren  in een traject waarbij huurders een voorportaal voor het deurwaardertraject wordt geboden. In dergelijke trajecten wordt de huurder niet direct geconfronteerd met bijkomende incassokosten. 

Duurzame betalingsregelingen 

In contacten met huurders inventariseren wij zorgvuldig de mogelijkheden van betaling. Stabilisatie van de huurachterstand is het eerste doel dat wij nastreven. Vervolgens treffen wij een duurzame betalingsregeling met uw huurder. 

Huisbezoeken

Ons kantoor heeft al vele jaren uitstekende ervaringen met huisbezoeken. Huurders met (problematische) schulden verkeren vaak in een sociaal isolement en zoeken geen hulp. Een huisbezoek is een effectief instrument om de huurder te activeren. 

Neem contact op