Eigendomsoverdracht tot zekerheid 1/2

Wie de eigenaar is van in beslag genomen spullen, is soms lastig te bepalen. Het levert soms netelige kwesties op. Onderstaand voorbeeld uit de deurwaarderspraktijk spreekt boekdelen.

Misleiden van de deurwaarder

De voorzieningenrechter Almelo behandelt op 17 juli 2017 (RBOVE:2017:2996) in een deurwaardersrenvooi een schoolvoorbeeld van vergeefse poging om de deurwaarder te misleiden. De beslagene X meldt dat de in beslag genomen zaken niet tot zijn eigendom behoren. X heeft ze namelijk verkocht aan Y waarna Y de zaken weer in bruikleen heeft gegeven aan X. Zowel de koopovereenkomst als de bruikleenovereenkomst zijn schriftelijk vastgelegd.

Niet rechtsgeldig

Tijdens de zitting komt echter vast te staan dat X de zaken verkocht heeft aan Y, omdat hij nog een schuld heeft aan Y. Y heeft er niet voor betaald. Deze eigendomsoverdracht is niet rechtsgeldig. Dit blijkt uit art. 3:84 lid 3 BW, hetgeen bepaalt dat een rechtshandeling, die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid, geen geldige titel van overdracht van dat goed is. Y is geen eigenaar van de zaken geworden. Y had om zijn vordering veilig te stellen een pandrecht op de zaken moeten laten vestigen. Dit betekent dat de openbare verkoop van de in beslag genomen zaken mag plaatsvinden.

Wilt u nog een voorbeeld lezen, klik hier:

Naar de casus