TarievenIn het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) staan alle ambtshandelingen genoemd. Het Btag geeft tevens aan wat het tarief is dat maximaal aan de schuldenaar mag worden doorbelast. Jaarlijks wordt het Btag tarief geïndexeerd. Per 1 januari 2023 is een indexering van 0,66% doorgevoerd. 

 

Een actueel overzicht van de geldende Btag-tarieven voor ambtshandelingen kunt u op deze pagina onder het kopje bestanden downloaden. 

Bestanden

Neem contact op