DebiteurenbeheerVeel ondernemingen hebben het beheer van hun debiteurenportefeuille nog onvoldoende verankerd in de dagelijkse routine. Ad-hoc debiteurenbeheer is géén debiteurenbeheer. Indien u niet in de gelegenheid bent om uw debiteurenportefeuille dagelijkse de nodig aandacht te geven is het goed te weten dat wij die zorg graag van u overnemen. 

Maatwerk

Voor een optimale ontzorging van uw debiteurenbeheer is een zorgvuldige inventarisatie van uw wensen noodzakelijk. Afhankelijk van de grootte van uw debiteurenportefeuille is een koppeling met uw financiële administratie wenselijk. 

Vanaf het vervallen van de factuur kunnen wij u bijstaan via ons klant contact centre (KCC). 

Neem contact op