HerincassoIndien u beschikt over vorderingen die in een eerder stadium niet zijn geīncasseerd door ons kantoor of door een andere incassopartij kunt u deze opnieuw ter incasso aanbieden als u beschikt over een vonnis waarbij de vordering is toegewezen. 

In het herincasotraject verrichten wij onderzoek naar aanknopingspunten voor verhaal van uw vordering. 

Advies

In veel gevallen wordt voorafgaande aan het herincassotraject een quick-scan gemaakt van de portefeuille. Wij beoordelen de vorderingen aan de hand van aanwezige stukken en de ouderdom van de vordering. 

Score

Indien u wenst kunnen wij de kans op verhaal bepalen aan de hand van de score die door ons neurale netwerk wordt afgegeven. 

 

Neem contact op