Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen.  

Huurrecht woonruimteCursus Huurrecht woonruimte
Docent Mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop
Tijdsduur 4 uur exclusief pauzes
PE punten 4 punten
Accreditatie KBVG
Datum Dinsdag 8 juni, 2021
Tijdstip 13:00 - 17:30 uur
Locatie Microsoft Teams
Aantal deelnemers Maximaal 15 deelnemers
Investering per deelnemer € 270,00 exclusief BTW

De cursus "Huurrecht woonruimte" omvat naast algemene verbintenisrechtelijke aspecten een bespreking van de algemene bepalingen van het huurrecht, de verplichtingen van de verhuurder en de huurder, alsook de mogelijkheden (waaronder de opzeggingsgronden) om de huur van woonruimte te beëindigen. De nadruk zal worden gelegd op de huur van woonruimte.

Voorts worden de vanaf 1 juli 2016 verruimde mogelijkheden tot tijdelijke verhuur behandeld. Naast de bespreking van de hoofdlijnen van het huurrecht volgt een verdieping met betrekking tot de bescherming van de onderhuurder van een woning of een kamer, de rechtspositie van de wettige medehuurder en de contractuele medehuurder en de houdbaarheidsdatum van een ontruimingsvonnis. Voor wat betreft het laatstgenoemd onderwerp staat de vraag centraal of ontruimd mag worden nadat volledige betaling van achterstallige huurtermijnen heeft plaatsgevonden. Verder wordt stilgestaan bij de praktische kanten van een gerechtelijke ontruiming en de gevolgen ervan. Wat gebeurt er met de achtergebleven inboedel? Is de gemeente verplicht de huisraad op te slaan? Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder in dit geheel? Zijn de eventueel door de gemeente gemaakte kosten verhaalbaar op de huurder?

Voorafgaand aan de cursus ontvangen de deelnemers een (digitale) syllabus met actuele informatie en verwijzingen naar relevante jurisprudentie. 

 

 Aanmelden

Neem contact op