Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen.  

Nieuw beslagrechtCursus Nieuw beslagrecht
Docent Mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop
Tijdsduur 2 uur exclusief pauzes 
PE punten 2 punten
Accreditatie KBVG, NOvA 
Datum Donderdag 25 maart, 2021 
Tijdstip 13:00 - 15:30 uur 
Locatie Microsoft Teams 
Aantal deelnemers Maximaal 15 deelnemers 
Investering per deelnemer € 135,00 exclusief BTW

Op 3 juni 2020 is het wetsvoorstel over de herziening van het beslag- en executierecht aangenomen. Dit heeft gevolgen voor de deurwaarderspraktijk. Het beoogt om bestaande complexe juridische procedures te vereenvoudigen en effectiever te laten verlopen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 1. het bestaansminimum van de schuldenaar dient gerespecteerd te worden bij beslag en executie, 2. de beslaglegging en de wijze van executie moet zo efficiënt mogelijk gebeuren en 3. het leggen van een verhaalsbeslag mag niet louter worden toegepast als pressiemiddel.

De inwerkingtreding is bepaald op 1 oktober 2020. Het uitgebreide beslagverbod op inboedelzaken springt hierbij in het oog. Voor enkele onderwerpen geldt als datum van inwerkingtreding 1 januari 2021. Het betreft dan het beslagvrij bedrag bij bankbeslag. Per 1 april 2021 treden in werking de bepalingen met betrekking tot een administratief beslag op een motorrijtuig en de bepaling dat een gemeente verplicht is als zaakwaarnemer op te treden bij woningontruimingen. In de cursus wordt ingegaan op de belangrijkste wetswijzigingen.
 

 

Aanmelden

 

 

Neem contact op