Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen. 

Nieuw beslagrechtOp 3 juni 2020 is het wetsvoorstel over de herziening van het beslag- en executierecht aangenomen. Het beoogt om bestaande complexe juridische procedures te vereenvoudigen en effectiever te laten verlopen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 1. het bestaansminimum van de schuldenaar dient gerespecteerd te worden bij beslag en executie, 2. de beslaglegging en de wijze van executie moet zo efficiënt mogelijk gebeuren en 3. het leggen van een verhaalsbeslag mag niet louter worden toegepast als pressiemiddel.

 
De inwerkingtreding is bepaald op 1 oktober 2020. Het uitgebreide beslagverbod op inboedelzaken springt hierbij in het oog. Voor enkele onderwerpen geldt als datum van inwerkingtreding 1 januari 2021. Het betreft dan het beslagvrij bedrag bij bankbeslag. Per 1 april 2021 treden in werking de bepalingen met betrekking tot een administratief beslag op een motorrijtuig en de bepaling dat een gemeente verplicht is als zaakwaarnemer op te treden bij woningontruimingen. In de cursus wordt ingegaan op de belangrijkste wetswijzigingen.
 
De cursus wordt verzorgd door Mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop. 

Wanneer en waar?

Datum: 09-12-2020 | Aanvang 15:00 uur | Einde 17:00 uur

Locatie: Noorderpoort 19 - 5916 PJ Venlo (kantoor Hafkamp Groenewegen)

Max. aantal deelnemers (i.v.m. Coronaproof opstelling) 8 

KBVG PE-punten 2 | Deelname via MS Teams optioneel

Investering per deelnemer € 150,00 excl. btw

Aanmelden uitsluitend via t.vanlierop@hafkamp.nl

 

Neem contact op