Nieuwe norm huurincassoEen dak boven ons hoofd is een belangrijk goed. Als een huurder de huur niet betaalt, is er dan ook vaak meer aan de hand.

 

Binnen ons kostenbewust incasseren concept voor woningcorporaties staat de huurder centraal. Zo bieden wij de huurder perspectief op het oplossen van zijn achterstand door rekening te houden met de proportionaliteit bij het maken van kosten.

 

Onze sociale trajecten zijn volledige in lijn met de SRCM-norm, die toonaangevend is voor deurwaarders die maatschappelijk betrokken én sociaal incasseren.

Onze werkwijze

Persoonlijk contact en maximale aandacht met zowel huurder als verhuurder kenmerkt onze werkwijze voor woningcorporaties. Wij leggen de focus op een intensief minnelijk traject met een sociaal karakter. Waarbij motiveren en stimuleren in plaats van sommeren en procederen. Dit leidt tot een incassoscore van 82% succesvolle afwikkelingen.

Onze rol als regisseur in een sociaal incassotraject pakken wij als volgt: 

-  Focus op het minnelijk traject

-  Huisbezoeken en vroeg-signalering

-  Stabiliseren van de huurachterstand

-  Het treffen van duurzame betalingsregelingen

-  Ontruimpreventie                                                                                                                    

knipsel.png

Studiedag huurincasso 2021

Hafkamp Groenewegen is als partner betrokken bij de Studiedag Huurincasso. Op dinsdag 5 oktober 2021 geven wij een een presentatie over sociale trajecten volgens de SRCM-norm. Met bijzondere aandacht voor; kostenbewust incasseren en vroegsignalering, met als doel stabiliseren van de huurachterstand.

Studiedag huurincasso

Zet de nieuwe norm voor huurincasso. Onze adviseurs helpen u graag.