Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen.  

Beslag op uitkering

Het enkele feit dat de schuldenaar ten tijde van de beslaglegging op zijn UWV-uitkering niet op een vast woon- of verblijfadres in Nederland stond ingeschreven, rechtvaardigt niet de conclusie dat hij uit Nederland was vertrokken en dat dan dus de beslagvrije voet op grond van art. 475e Rv (oud) (gedurende vijf maanden tot de uitkering is beëindigd) op nihil mag worden gesteld. Dit vermoeden had onderbouwd moeten zijn, hetgeen niet is gebeurd. 

Het feit dat de schuldenaar pas een jaar na beslaglegging hierover klaagt en dat de deurwaarder de teveel ingehouden gelden heeft terugbetaald aan de schuldenaar, leidt ertoe dat de deurwaarder mild wordt gestraft. Slechts de maatregel van een waarschuwing wordt opgelegd. Daarnaast wordt de deurwaarder veroordeeld om de kosten van de klager te betalen, bestaande uit € 50 griffierecht. Het gerechtshof Amsterdam kwam tot deze uitspraak op 22 december 2020 (GHAMS:2020:3627).