Interview | Ad Bogaarts | Ontruimpreventie

Ad Bogaarts is senior incassomedewerker op de afdeling huurzaken van Hafkamp Groenewegen. Ad werkt uitsluitend voor woningcorporaties en verhuurders. In onderstaand interview neemt Ad ons mee in de ‘ontruimpreventie: de ultieme poging om ontruiming te voorkomen’.

 

Onze stelling: “Een stap naar de rechter is een verloren wedstrijd”, wat wordt hiermee bedoeld?


Dit motto is in het leven geroepen door onze directeur, Mark Hafkamp. Ik ben het hier volledig mee eens. Als huurders een langere tijd geen huur meer betalen (en in de minnelijke fase valt weinig meer op te lossen) zetten verhuurders uiteindelijk de stap naar de rechter. Ervaring leert ons dat dit vaak een verloren wedstrijd is.


Waarom is dit een verloren wedstrijd?


Na een procedure volgt vaak een ontruimingsaanzegging omdat de achterstand dan al flink is afgelopen. Een procedure en ontruiming brengen behoorlijk wat kosten met zich mee, een gemiddelde ontruiming kan tussen de 7 en 10 -duizend euro kosten. Deze kosten worden meestal (deels) verhaald op de verhuurder. Echter, als de huurder de huur niet kan betalen, lijkt het me sterk dat de ontruimkosten wel betaald worden. Aan de andere kant verstoort de stap naar de rechter de relatie tussen de huurder en verhuurder. De gang naar een rechter is erg ingrijpend, de uitkomst van de procedure kan vervelend uitpakken voor zowel de huurder als verhuurder.


Hoe kan dit dan vervelend uitpakken voor de verhuurder?
 

Soms komen zaken pas aan het licht als het te laat is. Een dak boven ons hoofd is een eerste levensbehoefte. De huurder weet hoe belangrijk het is dat de huur betaald wordt. Als dit niet gebeurt, kan men als verhuurder ervan uitgaan dat er meer aan de hand is. Als de (betalings)problematiek achter de voordeur pas tijdens of na de procedure aan het licht komt, is dat vaak al te laat. Dit had men dan liever in het voortraject geweten. Middels schuldhulpverlening of ander maatwerk had een procedure of in het ergste geval een ontruiming misschien voorkomen kunnen worden.
 
Daarom is vroeg-signalering via huisbezoeken zo belangrijk. Wij kunnen als ogen en oren fungeren van verhuurders om zo problemen vroegtijdig in kaart te brengen. Hierna kunnen we op zoek naar een passende oplossing voor beide partijen.


Als er dan toch een vonnis ligt en er moet ontruimd worden, wat doe je dan?


Als het een ontruiming is op grond van een huurachterstand, dan probeer ik die te voorkomen middels onze ontruimpreventie. Wij hebben met veel
woningcorporaties afgesproken dat wij ontruimpreventie toepassen bij huurachterstanden. Voor een ontruiming plaats vindt, ga ik op huisbezoek. Ik probeer op proactieve wijze aanknopingspunten te vinden om alsnog een ontruiming te voorkomen. Ik schroom dan niet om contact op te nemen met hulpinstanties om alsnog een oplossing te bewerkstelligen. We willen immers voorkomen dat de huurder op straat komt te staan.


Waarom vind je een huisbezoek zo belangrijk?


Bij een huisbezoek zie ik wat er ter plekke speelt. Onlangs ben ik bijvoorbeeld bij een vrouw langs geweest met een forse huurachterstand. Nadat ik de intenties van mijn bezoek kenbaar heb gemaakt is het mijn doel om van voordeur- naar keukentafel te gaan voor een goed gesprek. Tot mijn schrik zag ik om mij heen misschien wel 30 doosjes met pillen. Ik ben geen dokter, maar dit waren geen paracetamols. De mevrouw gaf daarnaast aan suïcidale neigingen te hebben. Anderhalf uur later, na een goed gesprek, ging ik met een tevreden gevoel naar buiten, omdat ik meteen heb kunnen schakelen met de juiste hulpinstanties en de gemeente. Ik heb de verhuurder kunnen overtuigen om de ontruiming tegen te houden.  Dankzij ontruimpreventie heeft mevrouw nog tijdig hulp gekregen en is misschien wel een ergere afloop voorkomen.
 
Ervaring leert ons dat mensen met (huur)schulden vaak in een sociaal isolement verkeren en geen hulp durven zoeken. Tijdens ontruimpreventie doorbreken wij vaker het isolement door namens de schuldenaar toch contact te leggen met familie, vrienden of hulpinstanties. Veelal lukt het dankzij deze contacten toch nog om de ontruiming te voorkomen.


Voor ontruimpreventie brengen we niets in rekening, vind je dit terecht?


Ik zie het als een plicht van onszelf, het past bij de sociale aanpak waar wij als Hafkamp Groenewegen voor staan. Wij hebben de ontruimpreventie zelf geïnitieerd bij veel woningcorporaties en andere verhuurders. Het zou mooi zijn als je ervoor beloond wordt, maar wij gaan er hoe dan ook mee door, want dit is echt iets waarvoor wij staan als organisatie.
 
Als er preventief niets meer mogelijk is en de ontruiming gaat door, kan een preventiebezoek omgezet worden als voorbereidend werk. We proberen dan altijd de huurder te vragen om zelf de ontruiming (deels) te doen. Dit scheelt uiteindelijk enorm veel kosten, die anders op hem/haar zou kunnen worden verhaald. Daarnaast kunnen we alvast de situatie in kaart brengen voor de deurwaarder.
 
Onze jarenlange ervaring met huisbezoeken en ontruimpreventie heeft bewezen dat het aantal ontruimingen sterk afneemt door het persoonlijke contact dat wij in de week voorafgaande aan de ontruiming met de huurder zoeken. Als een ontruiming niet meer te voorkomen is, is het voor opdrachtgevers en voor ons echter belangrijk dat wij er alles aan hebben gedaan om de ontruiming te voorkomen.