5 oktober | Studiedag huurincasso

Hafkamp Groenewegen is als partner betrokken bij de Studiedag Huurincasso. Op dinsdag 5 oktober 2021 geven wij een presentatie over sociale trajecten volgens de SRCM-norm. 

 

Aan menig gerechtsdeurwaarder hangt het etiket 'zeg het met exploten'. Verhuurders stellen om die reden vaak het uitbesteden van een huurachterstand uit. Dit lijkt sociaal, maar in de praktijk is dit vaak juist niet zo. Gerechtsdeurwaarders die voldoen aan de SRCM-norm prevaleren in het oplossen in plaats van het uitvoeren.

 

Hiermee wijzigt de positie van sluitstuk in de keten naar schakel in de keten. In zijn nieuwe rol als regisseur in het incassotraject kiest de gerechtsdeurwaarder voor een persoonlijke benadering en maakt hij welbewuste keuzes. Vanuit een positieve benadering wordt de persoonlijke situatie van de huurder meegewogen in de keuze van de maatregel.

 

De incassotrajecten volgens de SRCM-norm bieden perspectief voor het aflossen van de schuld voor zowel huurder als verhuurder. Een belangrijk onderdeel hiervan is proportionaliteit. De gerechtsdeurwaarder zorgt voor balans tussen het treffen van een maatregel en het kostenverhogende effect daarvan. Bij het treffen van een betalingsregeling ligt de focus op stabilisatie van de huurachterstand en het duurzame karakter van de regeling.

 

Het vertalen van de SRCM-normen in de nieuwe werkwijze van de gerechtsdeurwaarder straalt vertrouwen uit in plaats van wantrouwen. In april 2021 werd de werkwijze van Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders gecertificeerd volgens de normen van Social Responsible Credit Management (SRCM).

 

Bekijk hier meer over de studiedag huurincasso.

 

Studiedag huurincasso