Ambtshalve toetsing consumentenzaken

De uitspraak: ECLI:NL:HR:2021:1677

Op 12 november 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de ambtshalve toetsing in consumentenzaken. De Hoge Raad maakt onderscheid in drie soorten informatieverplichtingen en koppelt aan de schending van deze plichten specifieke sancties.

Voor wie van toepassing?

De uitspraak is van toepassing voor bedrijven die online transacties aangaan met consumenten. 

Waar dient u op te letten?

U dient te consument vóór het aangaan van de overeenkomst te voorzien van informatie. De Hoge Raad heeft bepaald welke specifieke informatie u vooraf aan de consument moet geven. Voldoet u hier niet aan, dan kan de overeenkomst (gedeeltelijk) worden vernietigd met als gevolgd dat (een gedeelte van) de vordering niet wordt toegewezen.

Wordt vervolgd

De rechters zijn nu aan zet om een richtlijn op te stellen waarin bepaald is in hoeverre de (gedeeltelijke) vernietiging reikt c.q. de vordering gedeeltelijk wordt afgewezen, als er niet voldaan is aan de precontractuele informatieverplichtingen.

Whitepaper Ambtshalve toetsing consumentenzaken

U zult inzichtelijk moeten maken hoe uw bestelproces verloopt. Wilt u weten aan welke informatieplicht u dient te voldoen om sancties te ontlopen, vraag hier dan onze whitepaper aan.

Aanvragen