Openbare verkoop bulkpartij energiedrank

Openbare verkoop op basis van een retentierecht van 1.746.960 blikjes energiedrank in diverse smaken. Opgeslagen in diverse trays en pallets. De verkoop geschiedt op basis van algemene verkoopvoorwaarden.

Openbare verkoop op basis van een retentierecht van 1.746.960 blikjes energiedrank in diverse smaken. Opgeslagen in diverse trays en pallets. De verkoop geschiedt op basis van algemene verkoopvoorwaarden. Voorwaarden en details omtrent de te verkopen zaken zijn op te vragen zijn via exploten@hafkamp.nl.

geïnteresseerden krijgen 15 minuten vóór verkoop de mogelijkheid de zaken te bekijken. Opslag en transport vanaf moment verkoop is overeen te stemmen met Vos Logistics Kerkrade B.V. en is niet bij de verkoopprijs inbegrepen.

Telefoon: 088 0322 100

Email:  info@hafkamp.nl 

Dossiernummer/referentie: 24.01668