Interview Erik Mulder

Collega Erik Mulder geeft in een interview met Jos Rutten van de Hogeschool Utrecht aan hoe hij invulling geeft aan het ambt van gerechtsdeurwaarder.