Rekenvoorbeelden

Veel ondernemers wachten te lang met het uit handen geven van een openstaande vordering. Toch is er een groot verschil tussen behaalde omzet en betaalde omzet. 

Heeft u tijdig en duidelijk gefactureerd en heeft uw klant-debiteur geen bezwaar gemaakt tegen de vordering? Stuur dan nog een rekeningoverzicht en een laatste aanmaning. Pak de telefoon en probeer alsnog een regeling af te spreken. Lukt dat allemaal niet? Schakel dan ons kantoor in. 

Hieronder hebben wij een aantal praktijkvoorbeelden uitgewerkt om u meer inzicht te geven in de kosten en de wijze waarop deze berekend worden.  

Praktijkvoorbeeld  1

U heeft een bedrag van € 1.250,00 te vorderen en geeft de vordering ter incasso uit handen. Wij sommeren uw klant-debiteur tot betaling van de hoofdsom, de vervallen rente ad. € 4,56 en de buitengerechtelijke incassokosten ad. € 187,50, zijnde 15% van de hoofdsom. Na sommatie betaalt uw klant-debiteur de gehele vordering ad. € 1.442,06 aan ons kantoor. Wij rekenen de hoofdsom en de rente met u af. De buitengerechtelijke incassokosten verrekenen wij met de betaling die van uw klant-debiteur werd ontvangen. Indien u btw plichting bent belasten wij de btw over de buitengerechtelijke incassokosten aan u door. 

Praktijkvoorbeeld 2

U heeft een bedrag van € 455,00 te vorderen en geeft de vordering ter incasso uit handen. Wij sommeren uw klant-debiteur tot betaling van de hoofdsom, de vervallen rente ad. € 1,75 en de buitengerechtelijke incassokosten ad. € 68,25, zijnde 15% van de hoofdsom. Na sommatie geeft uw klant-debiteur aan dat het niet mogelijk is om de vordering ineens te betalen binnen de gestelde termijn. Wij treffen een betalingsregeling met uw klant-debiteur en incasseren de vordering in drie maandelijkse termijnen van € 175,00. Na ontvangst van de laatste termijn rekenen wij de hoofdsom en de rente met u af. De buitengerechtelijke incassokosten verrekenen wij met de betaling die van uw klant-debiteur werd ontvangen. Indien u btw plichtig bent belasten wij de btw over de buitengerechtelijke incassokosten aan u door. 

Praktijkvoorbeeld 3

U heeft een bedrag van € 1.600,34 te vorderen en overweegt al enige tijd om een advocaat in te schakelen. Op een verjaardag hoort u van een kennis dat u beter naar een gerechtsdeurwaarder kunt gaan omdat u dan veelal slechts provisie over het geincasseerde geld betaalt en geen dure uren. U draagt de vordering over en het incassotraject start met een sommatie. Uw klant-debiteur betaalt enkele dagen later rechtstreeks aan u maar weigert de vervallen rente en de buitengerechtelijke incassokosten ad. € 240,05 te betalen. De sommaties die wij nog sturen hebben niet het gewenste resultaat. De klant-debiteur blijft bij de weigering om de kosten te betalen. Uiteindelijk sluiten wij in overleg het dossier. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening.    

Praktijkvoorbeeld 4

U heeft een bedrag van € 2.455,00 te vorderen en geeft de vordering ter incasso uit handen. Wij sommeren uw klant-debiteur tot betaling van de hoofdsom, de vervallen rente ad. € 21,75 en de buitengerechtelijke incassokosten ad. € 368,25, zijnde 15% van de hoofdsom. Op sommaties reageert uw klant-debiteur niet en zelfs het klant contact centre krijgt geen contact met uw klant-debiteur. U geeft toestemming voor een debiteurenbezoek en neemt de kosten van dat bezoek ad. € 40,00 voor uw rekening. Ter plaatse wordt aangetoond dat de schuldenlast dermate hoog is dat het maken van verdere kosten niet zinvol is. U volgt het advies om de vordering af te boeken. Wij belasten in dit geval de bureau- en dossierkosten* ad. € 75,00 aan uw door, vermeerderd met de kosten van het huisbezoek. 

* de hoogte van de bureau- en dossierkosten is afhankelijk van de hoofdsom.