Reviews verhuurders

We zijn ontzettend trots op onze stabiele portefeuille verhuurders. 

Wonen Zuid 

Wonen Zuid (14.000 woningen) werkt al decennia samen met Hafkamp Groenewegen en haar voorgangers voor incassozaken met huurders en vertrokken huurders, zowel in minnelijke als gerechtelijke fase. Het mag gezien de duur van deze samenwerking duidelijk zijn dat wij zeer tevreden zijn over de dienstverlening.


Voor ons is Hafkamp Groenewegen een betrouwbare partner die doet wat we afgesproken hebben. De samenwerking kenmerkt zich in algemene zin door een persoonlijke verbinding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat geldt van laag tot hoog binnen de organisatie van Hafkamp Groenewegen. We kennen elkaar en weten wat we samen willen.


Daarbij neemt Hafkamp Groenewegen naast de uitvoerende rol ook een adviserende rol op basis van hun vakkennis en expertise. Bij veranderingen in het werkveld of de organisatie worden we vooraf betrokken en maken we samen keuzes op basis van een goed advies. Dat advies krijgen we ook op dossierniveau waarbij Hafkamp Groenewegen de situatie bekijkt vanuit ons perspectief als opdrachtgever, bijvoorbeeld op het gebied van kostenrisico of mogelijkheden en onmogelijkheden bij vertrokken debiteuren.


Wij zijn en blijven dan ook een tevreden opdrachtgever van Hafkamp Groenewegen.

 

Wonen Limburg

 

 

 

Antares

Bla