Hulp bij schuldenMensen die hulp vragen zijn te helpen. Onze medewerkers zijn getraind om u te begeleiden, zodat u zo snel mogelijk perspectief heeft op het oplossen van uw schuldpositie. 

Iedere situatie is uniek en dit weten we. Middels persoonlijk contact kunnen we u adviseren over de juiste stappen. Zo kunnen we helpen met een betalingsregeling, of kunnen we rekening houden met uw situatie. 

Daarnaast hebben we directe lijnen met verschillende hulpinstanties. We brengen u graag in contact.

Neem de eerste stap

Financiële coaching

Samen met een van onze specialisten wordt gekeken naar de financiële situatie. Na inventarisatie worden tips gegeven om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. Waar nodig verwijzen wij naar deskundige hulp uit de schuldhulpverleningsketen. 

Bewindvoering

Beschermingsbewind wordt door de kantonrechter uitgesproken. Bewind kan worden aangevraagd als u niet in staat bent om zelf uw schulden te regelen. 

Bewindvoering houdt in dat de bewindvoerder uw vermogen gaat beheren. Voortaan ontvangt de bewindvoerder de post van al uw contractspartijen, schuldeisers en overheidsinstanties en gaat deze behandelen. U krijgt iedere maand een overzicht van de door de bewindvoerder gedane en ontvangen betalingen.

 

 

Neem contact op