Hulp bij schuldenIn de huidige maatschappij neemt de gerechtsdeurwaarder in toenemende mate een belangrijke rol in als het om advies en begeleiding van mensen met schulden gaat. 

 

Ons kantoor beschikt over een gecertificeerde bewindvoerder die hulp en ondersteuning biedt aan onze klanten. 

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Vindt u het erg moeilijk om uw geldzaken te regelen? Vindt u het lastig om steeds maar weer allerlei formulieren te moeten invullen? Kunt u moeilijk omgaan met de digitalisering en bureaucratisering van de samenleving? Wordt u erg onrustig van de opgestapelde rekeningen? Durft u de post niet te openen, bang voor (nog meer) schulden?

Financiële coaching

Samen met een van onze specialisten wordt gekeken naar de financiële situatie. Na inventarisatie worden tips gegeven om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. Waar nodig verwijzen wij naar deskundige hulp uit de schuldhulpverleningsketen. 

Bewindvoering

Beschermingsbewind wordt door de kantonrechter uitgesproken. Bewind kan worden aangevraagd als u niet in staat bent om zelf uw schulden te regelen. 

Bewindvoering houdt in dat de bewindvoerder uw vermogen gaat beheren. Voortaan ontvangt de bewindvoerder de post van al uw contractspartijen, schuldeisers en overheidsinstanties en gaat deze behandelen. U krijgt iedere maand een overzicht van de door de bewindvoerder gedane en ontvangen betalingen. De taken van de bewindvoerder zijn onder andere:

-het beheren van de inkomsten (loon of uitkering) en uitgaven (vaste lasten)
-het aanvragen van een sociale uitkering, belastingtoeslagen, bijzondere bijstand, tegemoetkomingen
-het aanvragen van gemeentelijke kwijtscheldingen
-het doen van belastingaangifte inkomstenbelasting in box 1
-het aanvragen van de gemeentelijke schuldhulpverlening
-het, als u dat wil, verzorgen van de aanmelding bij de voedselbank en/of kledingbank
-het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers

 

Neem contact op