Opleidingen

Onder het label van Hafkamp Opleidingen werden in 2001 de eerste cursussen aangeboden aan collega gerechtsdeurwaarders, advocaten en medewerkers van incassobureau's.

In toenemende mate worden wij benaderd voor het verzorgen van cursussen en het overdragen van praktische kennis. Met ons aanbod spelen we in op de actuele wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe cursussen. Onderstaand treft u ons actuele cursusaanbod aan. Onze cursussen worden zowel fysiek als online gegeven. 

Cursussen in ontwikkeling 

Wij zijn continu bezig om ons aanbod te vergroten. Om in te spelen op de behoefte van onze klanten zijn wij de volgende cursussen aan het ontwikkelen:

  • Formaliteiten en termijnen in het burgerlijk procesrecht;
  • WSNP(Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
  • Bestuurdersaansprakelijkheid 
  • Faillissement