MKBU heeft een openstaande vordering op uw klant. Er is geen bezwaar gemaakt tegen de factuur en de betaaltermijn is verstreken. U slaagt er niet in om zelf betaling te verkrijgen. 

Wij adviseren u niet te lang te wachten met het uit handen geven van uw vordering(en). 

Hieronder staan de stappen van ons incassotraject kort beschreven. Op deze pagina kunt u tevens een leaflet downloaden met een uitgebreide beschrijving van het incassotraject. 

 

Daarnaast bieden we diverse pakketten aan speciaal ingericht voor het MKB. 

 

MKB pakketten

Voorbereiding

Maak een dossier compleet. Wij hebben zoveel mogelijk informatie nodig. Denk aan een opdrachtbevestiging, facturen en de herinnering die u heeft gestuurd. Als u een vordering op een consument heeft zult u deze eerst nog zelf in de gelegenheid moeten stellen tot betaling over te gaan. 

Dossieraanleg

Na ontvangst van uw stukken wordt de vordering in onze dossieradminstratie ingevoerd. U krijgt van ons een bevestiging met contactgegevens. Wij beoordelen de juridische haalbaarheid van uw vordering en plegen een summier onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden. Indien verhaal voor uw vordering aanwezig wordt geacht zenden wij onze eerste sommatie. Wij vorderen daarbij de hoofdsom van uw facturen, de rente en de buitengerechtelijke incassokosten. 

De minnelijke fase

In de minnelijke fase proberen wij zo snel mogelijk persoonlijk contact te krijgen met uw klant-debiteur. Het is daarom van belang om ons zoveel mogelijk contactinformatie te verschaffen. Ons klant contact centre ondersteunt onze incassospecialisten in het incassotraject. We bieden betaalgemak en wijzen uw debiteur op de voordelen van betaling ter voorkoming van een gerechtelijke procedure.

Bij betaling hebben wij recht op de incassoprovisie. Indien niets wordt betaald vragen wij een vergoeding in de vorm van een basistarief voor bureaukosten. De hoogte van de vergoeding hangt af van de hoogte van uw vordering. 

De gerechtelijke fase

De stap naar de rechter maken wij alléén in overleg met u. Als schuldeiser investeert u immers in een vonnis waarmee u betaling ook tegen de wil van uw debiteur kunt afdwingen. Uiteraard moet deze wel verhaalsmogelijkheden bieden. Een vonnis blijft 20 jaar geldig. In de gerechtelijke fase vragen wij u om een voorschot voor de kosten van de procedure. Dat voorschot wordt weer verrekend als uw klant-debiteur de kosten heeft betaald. 

De executie fase

Nadat een vonnis is gewezen wordt uw klant-debiteur door een van onze deurwaarders bezocht. Het vonnis wordt uitgereikt en er volgt een formeel bevel tot betaling. Voldoet uw debiteur niet aan dat bevel dan kan beslag worden gelegd op bezittingen of inkomen van uw debiteur. De kosten van executie komen van rekening van debiteur. Uitsluitend wanneer deze uiteindelijk toch geen verhaalsmogelijkheden biedt worden de kosten bij u in rekening gebracht.

 

Neem contact op