Daadkrachtig incasseren met oog voor uw reputatie

Zorgeloos ondernemen

Ondernemen neemt risico's met zich mee. Helaas is een van die risico's dat betalingen kunnen uitblijven. Regelmatig bent u onnodig lang bezig om achter onbetaalde facturen aan te gaan. Hierdoor kunt u minder tijd stoppen in waar u goed in bent. 

Wij zijn er om deze zorg van u over te nemen. Speciaal voor het MKB bieden wij pakketten aan die ingericht zijn om u zo veel als mogelijk te ontzorgen. U kunt onbeperkt dossiers aanleveren op basis van no cure - no pay en  daarnaast ontvangt u extra ondersteuning in gerechtelijke trajecten. Met de MKB-pakketten maken wij gebruik van kostenmaximalisaties, zodat u altijd vooraf weet wat u eventueel in het ergste geval kwijt bent. 

 

Kies hier welk pakket het beste bij u past.

Regulier traject

Incidentele aanlevering incasso-opdracht  √
Toetsing van: algemene voorwaarden, aanmaanproces en correspondentie  € 90,00
Dossierkosten (minimaal) € 40,00
Juridisch advies per uur € 183,75 
Deurwaardersbezoek met sommatie € 105,00
Huisbezoek incassospecialist € 70,00
Verhaalsonderzoek € 78,75
Kosten deurwaarder bij geen verhaal in de gerechtelijke- of executiefase Doorbelast
Kosten advocaat, griffierecht en verschotten Doorbelast
Rapportage, online inzage & monitoring X

Ons reguliere traject is geschikt voor de ondernemer met een incidentele vordering. U kunt hier direct uw vordering indienen. 

 

 Indienen 

MKBplus | € 325 per jaar

Onbeperkt incasso-opdrachten indienen  √
Toetsing van: algemene voorwaarden, aanmaanproces en correspondentie 
Geen dossierkosten 
Juridisch advies per uur € 100,00 
Deurwaardersbezoek met sommatie € 75,00
Huisbezoek incassospecialist € 50,00
Verhaalsonderzoek € 25,00
Kosten deurwaarder bij geen verhaal in de gerechtelijke- of executiefase maximaal    € 350,00
Kosten advocaat, griffierecht en verschotten Doorbelast
Rapportage, online inzage & monitoring

Voor de MKB-er die regelmatig te maken heeft met openstaande facturen en een eventueel kostenrisico duidelijk wil afbakenen.

 

Afsluiten

 

MKBpro | € 790 per jaar

Onbeperkt incasso-opdrachten indienen  √
Toetsing van: algemene voorwaarden, aanmaanproces en correspondentie 
Geen dossierkosten 
Juridisch advies per uur
White label WIK (pré incasso) brief voor eigen gebruik
Deurwaardersbezoek met sommatie-exploot
Verhaalsonderzoek
Kosten deurwaarder bij geen verhaal in de gerechtelijke- of executiefase
Kosten gerechtelijke procedure (excl. griffierecht )
Schuldbewaking
Rapportage, online inzage & monitoring

Voor de MKB-er die frequent te maken heeft met openstaande facturen en die op zoek is naar maximale ontzorging gedurende het incassotraject. 

 

Afsluiten

 

Het incassotraject

U heeft een openstaande vordering op uw klant. Er is geen bezwaar gemaakt tegen de factuur en de betaaltermijn is verstreken. U slaagt er niet in om zelf betaling te verkrijgen. 

Wij adviseren u niet te lang te wachten met het uit handen geven van uw vordering(en). 

Hieronder staan de stappen van ons incassotraject kort beschreven. Op deze pagina kunt u tevens een leaflet downloaden met een uitgebreide beschrijving van het incassotraject. 

Voorbereiding


Maak een dossier compleet. Wij hebben zoveel mogelijk informatie nodig. Denk aan een opdrachtbevestiging, facturen en de herinnering die u heeft gestuurd. Als u een vordering op een consument heeft zult u deze eerst nog zelf in de gelegenheid moeten stellen tot betaling over te gaan. 

Dossieraanleg


Na ontvangst van uw stukken wordt de vordering in onze dossieradminstratie ingevoerd. U krijgt van ons een bevestiging met contactgegevens. Wij beoordelen de juridische haalbaarheid van uw vordering en plegen een summier onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden. Indien verhaal voor uw vordering aanwezig wordt geacht zenden wij onze eerste sommatie. Wij vorderen daarbij de hoofdsom van uw facturen, de rente en de buitengerechtelijke incassokosten. 

De minnelijke fase


In de minnelijke fase proberen wij zo snel mogelijk persoonlijk contact te krijgen met uw klant-debiteur. Het is daarom van belang om ons zoveel mogelijk contactinformatie te verschaffen. Ons klant contact centre ondersteunt onze incassospecialisten in het incassotraject. We bieden betaalgemak en wijzen uw debiteur op de voordelen van betaling ter voorkoming van een gerechtelijke procedure.

Bij betaling hebben wij recht op de incassoprovisie. Indien niets wordt betaald vragen wij een vergoeding in de vorm van een basistarief voor bureaukosten. De hoogte van de vergoeding hangt af van de hoogte van uw vordering. 

De gerechtelijke fase


De stap naar de rechter maken wij alléén in overleg met u. Als schuldeiser investeert u immers in een vonnis waarmee u betaling ook tegen de wil van uw debiteur kunt afdwingen. Uiteraard moet deze wel verhaalsmogelijkheden bieden. Een vonnis blijft 20 jaar geldig. In de gerechtelijke fase vragen wij u om een voorschot voor de kosten van de procedure. Dat voorschot wordt weer verrekend als uw klant-debiteur de kosten heeft betaald. 

De executie fase


Nadat een vonnis is gewezen wordt uw klant-debiteur door een van onze deurwaarders bezocht. Het vonnis wordt uitgereikt en er volgt een formeel bevel tot betaling. Voldoet uw debiteur niet aan dat bevel dan kan beslag worden gelegd op bezittingen of inkomen van uw debiteur. De kosten van executie komen van rekening van debiteur. Uitsluitend wanneer deze uiteindelijk toch geen verhaalsmogelijkheden biedt worden de kosten bij u in rekening gebracht.

 

[loading_cases]