Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen. 

De overleden huurderZo nu en dan wordt de verhuurder (plotseling) geconfronteerd met het overlijden van de (alleenstaande) huurder. Wat nu? Is de huurovereenkomst daadoor van rechtswege ontbonden? Is de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd? Mag er tot ontruiming en/of vernietiging van de achtergebleven inboedel worden overgegaan? Zo ja, wanneer? 

Bestaat er een verplichting tot het opsporen van erfgenamen? Kan de verhuurder beslag leggen op de huisraad en deze later verkopen? Wat is de rol van de Nederlandse staat? In deze cursus worden deze vragen beantwoord. Naast de (juridische) consequenties van het overlijden van de huurder voor de verhuurder, wordt tevens stil gestaan bij het nut en de noodzaak van het op verzoek van de verhuurder door de gerechtsdeurwaarder op te maken proces-verbaal van constatering terzake de achtergebleven inboedel. Zijdelings komen ook enkele erfrechtelijke en processuele aspecten aan bod. Voorafgaand aan de cursus ontvangen de deelnemers een (digitale) syllabus.

Docent: Mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop

Tijdsduur: 3 uren

Accreditatie: KBVG (in aanvraag)

Neem contact op