BeslagenU heeft een vordering en wenst maximale zekerheid. Onze beslag- en executiespecialisten staan dag en nacht voor u klaar. Het ambtelijk team werkt vanuit diverse vestigingen en dat stelt ze in staat om snel voor u op de gewenste locatie aan de slag te gaan.

De coōrdinatie van omvangrijke conservatoire- of executoriale beslag is in handen van ervaren medewerkers die elk hun eigen specialisme hebben. Hafkamp Groenewegen biedt o.a. onderstaande mogelijkheden op het gebied van beslaglegging.

Conservatoire beslagen.

Na een verkregen uitspraak is het mogelijk uw vordering op alle vermogens- en bestanddelen van uw schuldenaar te verhalen. Dit kan onder andere door middel van diverse beslagmaatregelen. Het is evenwel denkbaar om ook vóór een uitspraak vermogensbestanddelen veilig voor later verhaal te stellen. Dit kan worden gerealiseerd door middel van conservatoir beslag.

Binnen Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders beschikken wij over specialistische kennis op het gebied van beslag- en executierecht. Mede daardoor kunnen wij maatwerk leveren in de uitvoering maar zeer zeker ook in de voorbereiding.

Intellectueel eigendom

Naast beslagen op (on)roerende zaken dan wel onder derden, hebben onze gerechtsdeurwaarders ook te maken met de zogenoemde exoten in het kader van de beslagleggingen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beslagen in het kader van intellectueel eigendom. Hierbij kunt u denken aan daadwerkelijke beslaglegging op bijvoorbeeld een octrooirecht, een patent of zelfs het beslag op een internetdomeinnaam. Anders kan ten behoeve van de handhaving van een intellectueel eigendom ook een bewijsbeslag gelegd worden. indien voldoende aannemelijk is gemaakt dat er inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht, kan er bewijsbeslag worden gelegd, waarbij digitale en fysieke bescheiden veilig worden gesteld ter onderbouwing van het inbreuk makende feit.

Specialist in scheepsbeslagen

Wij hebben tevens ruime kennis en ervaring op het gebied van scheepsbeslagen. In de Rotterdamse haven werd al menig vrachtschip aan de ketting gelegd. Steeds meer advocaten met een zgn. 'natte praktijk' weten ons kantoor te vinden. Korte lijnen tussen de opdrachtgevende advocaat en de uitvoerende deurwaarder dragen bij aan succesvolle acties. 

Internationale zaken

De bevoegdheid van de Nederlandse gerechtsdeurwaarders beperkt zich primair tot het Nederlands territorium. De werkzaamheden van onze gerechtsdeurwaarders hebben die beperking echter niet. Er zijn meerdere internationale regels die maken dat wij ook grensoverschrijdend werken. Veelvuldig hebben wij te maken met grensoverschrijdende vorderingen die zowel in het minnelijke traject als in de executiefase lopen. Wij zijn dan ook als geen ander op de hoogte van de internationale regelgeving en kunnen hiertoe de juiste stappen ondernemen, dan wel u adviseren op grond waarvan het beoogde doel gehaald kan worden.

Neem contact op