Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen.  

ConstateringenBewijs is het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Deugdelijk bewijsmateriaal kan van doorslaggevend belang zijn in een procedure. 

 

Met een akte van constatering bent u in geval van een procedure in staat om aan te tonen hoe een bepaalde situatie op het moment van het opmaken van het proces-verbaal er uit zag. 

 

Voorbeeld 1

U verhuurt een woning. De huurder vertrekt zonder de woning in oorspronkelijk staat op te leveren. U wenst de woning zo snel mogelijk opnieuw te verhuren. Voordat u de woning laat opknappen schakelt u ons kantoor in om een proces-verbaal van constatering te maken. De deurwaarder bekijkt de situatie ter plaatse en legt zijn bevindingen vast in een proces-verbaal. Indien u de schade wenst te verhalen op uw ex-huurder kunt u aan de hand van het proces-verbaal van constatering aantonen hoe de woning is achtergelaten. 

Voorbeeld 2

U heeft het recht van overpad en telkens wordt uw de toegang onmogelijk gemaakt omdat de doorgang is afgesloten. Voordat u een procedure begint wenst u ten behoeve van bewijsvoering in een proces-verbaal vastgelegd te hebben dat op meerdere momenten de doorgang feitelijk onmogelijk was. In een proces-verbaal kunnen wij u van bewijs voorzien. 

Neem contact op