ConstateringenBewijs is het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Deugdelijk bewijsmateriaal kan van doorslaggevend belang zijn in een procedure. 

 

Met een akte van constatering bent u in geval van een procedure in staat om aan te tonen hoe een bepaalde situatie op het moment van het opmaken van het proces-verbaal er uit zag. 

 

Voorbeeld 1

U verhuurt een woning. De huurder vertrekt zonder de woning in oorspronkelijk staat op te leveren. U wenst de woning zo snel mogelijk opnieuw te verhuren. Voordat u de woning laat opknappen schakelt u ons kantoor in om een proces-verbaal van constatering te maken. De deurwaarder bekijkt de situatie ter plaatse en legt zijn bevindingen vast in een proces-verbaal. Indien u de schade wenst te verhalen op uw ex-huurder kunt u aan de hand van het proces-verbaal van constatering aantonen hoe de woning is achtergelaten. 

Voorbeeld 2

U heeft het recht van overpad en telkens wordt uw de toegang onmogelijk gemaakt omdat de doorgang is afgesloten. Voordat u een procedure begint wenst u ten behoeve van bewijsvoering in een proces-verbaal vastgelegd te hebben dat op meerdere momenten de doorgang feitelijk onmogelijk was. In een proces-verbaal kunnen wij u van bewijs voorzien. 

Neem contact op