Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen.  

Dwangsom en verjaringCursus Dwangsom en verjaring
Docent Mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop
Tijdsduur 4 uur exclusief pauzes
PE punten 4 punten
Accreditatie KBVG
Datum Vrijdag 2 april, 2021
Tijdstip 09:30 - 14:00 uur
Locatie Microsoft Teams
Aantal deelnemers Maximaal 15 deelnemers
Investering per deelnemer € 195,00 exclusief BTW

Dwangsom

Een dwangsom is een bijkomende veroordeling van de schuldenaar om aan de schuldeiser een som geld te betalen voor het geval hij/zij de hoofdveroordeling niet zal nakomen. De hoofdverplichting kan bestaan uit een verplichting om te geven, om te doen of om niet te doen / om na te laten. In de cursus wordt aan de hand van jurisprudentie aandacht besteed aan diverse kwesties die hiermee samenhangen, zoals processuele aspecten, de onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen, de wijze waarop een verbeurde dwangsom moet worden opgeëist, de reikwijdte van een opgelegde dwangsom en de rol van de executierechter bij de beoordeling of er sprake is van misbruik van executiebevoegdheid.

 

Verjaring

Rechten blijven niet eeuwig bestaan als zij niet worden uitgeoefend. Er komt een tijd dat de vordering verjaart en dus dat de vordering niet meer afgedwongen kan worden. Het leerstuk van de (bevrijdende) verjaring heeft in de rechtspraak geleid tot diverse interessante uitspraken. In de cursus worden diverse uitspaken behandeld betreffende het stuiten van de verjaring, de verschillende verjaringstermijnen, het verjaren van executoriale titels, wettelijke rente, dwangbevelen en dwangsommen. Kortom, deze op de praktijk gerichte cursus is niet alleen leerzaam voor deurwaarders, maar ook voor incassojuristen en advocaten. 

 

Aanmelden

Neem contact op