Er is beslag gelegd op uw inkomen

Hoeveel valt maandelijks onder beslag?

Iedereen heeft recht op een minimum inkomen. Daarvoor geldt een beslagvrije voet. 

Incassokosten

Hoe worden incassokosten berekend

Incassokosten worden vanaf 1 juli 2012 berekend aan de hand van onderstaande staffel. 

15% over de eerste € 2.500 van de vordering, met een minimum van € 40

10% over de volgende € 2.500 van de vordering

5% over de volgende € 5.000 van de vordering

1% over de volgende € 190.000 van de vordering

0,5% over het meerdere

Het maximale bedrag aan incasokosten ten laste van een consument bedraagt € 6.775.

Wanneer ben ik incassokosten verschuldigd?

Consument

Als consument bent u pas incassokosten verschuldigd nadat u door de schuldeiser bent aangeschreven tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning. In de aanmaning dient de hoogte van de incassokosten te worden vermeld. Het minimale bedrag aan incassokosten bedraagt € 40 en het maximale bedrag aan incassokosten bedraagt € 6.775. 

Bedrijf

De verschuldigdheid van incassokosten hangt veelal af van hetgeen u bent overeengekomen in de algemene voorwaarden. Soms bent u een percentage van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd en soms wordt aansluiting gezocht bij de kosten die de wetgever als redelijk heeft bestempeld. 

Een 14-dagen brief verzenden

Waar vind ik een model van een correcte 14-dagen brief

Wij hebben voor u een voorbeeld van een correcte 14-dagen brief beschikbaar voor download. Het model is opgemaakt in MS Word. Onder bestanden kunt u de voorbeeld brief vinden. 

Direct naar de pagina

Beslagvrije voet

Is mijn beslagvrije voet wel juist?

Voor de berekening van uw beslagvrije voet wordt gebruik gemaakt van de rekenmodule van Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders. 

U kunt zelf op de webiste Uwbeslagvrijevoet controleren of deze berekening juist is.