Er is beslag gelegd op uw inkomen

Hoeveel valt maandelijks onder beslag?

Iedereen heeft recht op een minimum inkomen. Daarvoor geldt een beslagvrije voet. 

Incassokosten

Hoe worden incassokosten berekend

Incassokosten worden vanaf 1 juli 2012 berekend aan de hand van onderstaande staffel. 

15% over de eerste € 2.500 van de vordering, met een minimum van € 40

10% over de volgende € 2.500 van de vordering

5% over de volgende € 5.000 van de vordering

1% over de volgende € 190.000 van de vordering

0,5% over het meerdere

Het maximale bedrag aan incasokosten ten laste van een consument bedraagt € 6.775.

Wanneer ben ik incassokosten verschuldigd?

Consument

Als consument bent u pas incassokosten verschuldigd nadat u door de schuldeiser bent aangeschreven tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning. In de aanmaning dient de hoogte van de incassokosten te worden vermeld. Het minimale bedrag aan incassokosten bedraagt € 40 en het maximale bedrag aan incassokosten bedraagt € 6.775. 

Bedrijf

De verschuldigdheid van incassokosten hangt veelal af van hetgeen u bent overeengekomen in de algemene voorwaarden. Soms bent u een percentage van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd en soms wordt aansluiting gezocht bij de kosten die de wetgever als redelijk heeft bestempeld. 

Een 14-dagen brief verzenden

Waar vind ik een model van een correcte 14-dagen brief

Wij hebben voor u een voorbeeld van een correcte 14-dagen brief beschikbaar voor download. Het model is opgemaakt in MS Word. Onder bestanden kunt u de voorbeeld brief vinden. 

Direct naar de pagina

Beslagvrije voet

Is mijn beslagvrije voet wel juist?

Voor de berekening van uw beslagvrije voet wordt gebruik gemaakt van de rekenmodule van Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders. 

U kunt zelf op de webiste Uwbeslagvrijevoet controleren of deze berekening juist is. 

 

Bezwaar en klachten

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt een klacht indienen via onze klachtenpagina: https://hafkamp.nl/klachten. Wij nemen dit zeer serieus en zullen uw klacht volledig volgens protocol behandelen.

Ik ben het niet eens met een vordering

Indien u een vordering krijgt die niet klopt, of waar u het niet mee eens bent. Kunt u bezwaar indienen. We vragen u om dit schriftelijk, dus per brief of per mail te doen. Vermeld hierbij altijd het dossiernummer.

Online portal

Waar kan ik de status van mijn betaling(en) bekijken?

Wie bieden onze klant-debiteuren inzage via een portal. Hier kunt u alle informatie rondom uw dossier en betalingen inzien, u kunt hier inloggen: https://deb-hafkamp.creditbility.nl/portal/auth/login. Heeft u nog geen inlogcode, dan kunt u deze aanvragen bij uw dossierbehandelaar.

Contact

Ik heb contact opgenomen, maar ik hoor niets?

We raden u aan om dan voor de zekerheid nog eens contact op te nemen. U kunt het beste bellen via 088-0322100. 

Betalen

Betalen lukt niet, wat moet ik doen?

Neem meteen contact met uw dossierbehandelaar of bel naar: 088 0322100. Zorg dat u uw dossiernummer bij de hand heeft. 

Kan ik een betalingsregeling treffen?

U kunt ons een voorstel doen om uw vordering in delen te betalen. Wij nemen dit in behandeling en overleggen dit met de opdrachtgever. De regeling zal pas ingaan na een akkoord van de opdrachtgever. U kunt hier uw voorstel indienen: https://hafkamp.nl/betalingsregeling-aanvragen.

Mag ik altijd in termijnen betalen?

U kunt hierover met ons in overleg, echter is het niet altijd mogelijk om in termijnen te betalen. We dienen uw voorstel te bespreken met onze opdrachtgever. Als de opdrachtgever akkoord met uw voorstel zullen we kijken naar een passende regeling. Contact gaat altijd via uw dossierbehandelaar.

Moet ik nog iets doen als ik alles afbetaald heb?

Zodra u alles heeft afbetaald hoeft u niets meer te doen, u mag altijd vragen om een bevestiging via uw dossierbehandelaar.

Waar kan ik betalen?

U kunt op de volgende manieren betalen:

-        Op een van onze vestigingen, zowel contant als met pinpas;

-        Via onze website met iDeal;

-        U kunt het bedrag zelf overmaken op: NL77 RABO 0192090291. Vermeld hierbij altijd uw dossiernummer.

Waar kan ik de status van mijn betaling(en) bekijken?

Wie bieden onze klant-debiteuren inzage via een portal. Hier kunt u alle informatie rondom uw dossier en betalingen inzien, u kunt hier inloggen: https://deb-hafkamp.creditbility.nl/portal/auth/login. Heeft u nog geen inlogcode, dan kunt u deze aanvragen bij uw dossierbehandelaar.

Betalingsregeling

Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?

U kunt altijd een voorstel doen om een betalingsregeling te treffen. Dit kunt u doen via: https://hafkamp.nl/betalingsregeling-aanvragen. Wij zullen uw voorstel bespreken met onze opdrachtgever.

Hulp

Wat als ik wel wil, maar niet kan betalen?

We waarderen uw eerlijkheid. Deel in dit geval uw (financiële) situatie met uw dossierbehandelaar. Deze zal kijken of een betalingsregeling mogelijk is, of u doorverwijzen naar de juiste instanties die u verder kunnen helpen.

Welke hulpinstanties kan ik raadplegen

Bekijk onze hulppagina https://hafkamp.nl/hulp-bij-schulden, hier staat omschreven welke instanties u het best kunt raadplegen voor hulp.