KlachtenDe confrontatie met de gerechtsdeurwaarder en het feit dat hij een uitspraak van de rechter of een andere executoriale titel moet uitvoeren is eigenlijk nooit leuk. Ondanks het feit dat de boodschap die de gerechtsdeurwaarder brengt niet altijd prettig is, verloopt het contact met de gerechtsdeurwaarder en zijn kantoor in veruit de meeste gevallen naar tevredenheid. 

Hafkamp Groenewegen gerechstdeurwaarders werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar dienstverlening en processen om haar prestaties te verbeteren. Alle medewerkers doen hun best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of dat u ontvreden bent. Mocht dat zo zijn lees dan hieronder een samenvatting van onze klachtenregeling.

Bespreek uw klacht altijd eerst met de betreffende medewerker. 

Hafkamp Groenewegen ziet het indienen van een formele klacht als laatste stap. Het liefst lossen we problemen flexibel en in onderling overleg op, bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek. Daar staan onze medewerkers voor open. In de meeste gevallen werkt een gesprek voor beide partijen vaak verhelderend en is een oplossing dichtbij. 

Wilt u een formele klacht indienen?

Komt u er met de medewerker niet uit of wordt er geen aanvaardbare oplossing voor uw klacht gevonden, dan kunt u een formele klacht indienen bij Hafkamp Groenewegen. 

Door wie en waarover kan een klacht worden ingediend?

Iedere persoon die door de gedraging waarover een klacht wordt ingediend rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onfatsoenlijk gedrag, het gebrekkig verstrekken van informatie, het niet correct te woord zijn gestaan door een medewerker of wanneer u te lang heeft moeten wachten op een antwoord of u zelfs helemaal geen antwoord heeft ontvangen. 

Hoe dient u een klacht in?

Lees goed onze klachtenregeling. U kunt deze downloaden. Een formele klacht kan met het klachtformulier op deze website worden ingediend. U kunt uw klacht natuurlijk ook schriftelijk indien. Een schriftelijke klacht dient te worden gericht aan:

Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders B.V.
Postbus 638
5900 AP Venlo

e-mail: klacht@hafkamp.nl

Tuchtrecht

Mocht de klachtafhandeling door Hafkamp Groenewegen gerechtsdeurwaarders niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam of bij de Nationale Ombudsman te den Haag.

 

Klachtenformulier

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen vragen we u om onderstaand formulier in te vullen. Het verzoek is om zo volledig en concreet mogelijk te zijn, zodat we de klacht goed in behandeling kunnen nemen.