KwaliteitVertrouwen is het fundament van samenwerking in de zakelijke dienstverlening. Kwaliteit van dienstverlening is geborgd in onze werkprocessen. Onze opdrachtgevers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de door onze medewerkers geleverde diensten. 

ISO 9001:2015

Wij beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem. Ons huidig kwaliteits-managementsysteem voldoet aan de normen van ISO 9001:2015 en is gecertificeerd door Digitrust B.V.

 Certificaat


ISO 27001

Ons Managementsysteem voor Informatiebeveiliging is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 27001:2017 en A11:2020. Het certificaat werd op 7 juli 2022 afgegeven door Digitrust B.V.

Certificaat 

Kwaliteitsnormen KBVG

Onze organisatie  voldoet  aan de Normen voor Kwaliteit van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG). 

De KBvG Normen voor Kwaliteit richten zich op het borgen van kwaliteit van de dienstverlening en op het uitoefenen van een goede bedrijfsvoering. De normen zijn beschreven in de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en uitgewerkt in best practices in het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit. De toetsing vindt plaats door een onafhankelijke auditor.

 

Neem contact op