SchuldbewakingAls schuldeiser investeert u in uw recht op verhaal van uw vordering. Het verkrijgen van een veroordeling tot betaling betekent in de praktijk echter nog niet dat u in alle gevallen daadwerkelijk krijgt waar u recht op heeft.  Omdat de financiële situatie van uw debiteur in de loop van jaren kan veranderen is het verstandig om te kiezen voor schuldbewaking. 


Wij bieden onze opdrachtgevers de mogelijkheid van schuldbewaking gedurende een periode van maximaal drie  jaar na afsluiting van het dossier. Voor het indienen van een vordering dient u in het bezit te zijn van een vonnis en het exploot van betekening. 

 

De aanhouder wint

Schuldbewaking is een kwestie van lange adem. Vaak wordt pas na enkele jaren resultaat geboekt omdat door gronding onderzoek verhaalsmogelijkheden aan het licht komen. 

Win-win

In dossiers waar zowel een titel als een exploot van betekening voorhanden is kan de opdrachtgever verzoeken om het dossier in de schuldbewaking op te nemen. Schuldbewaking wordt voor een termijn van maximaal 3 jaar aangeboden. De jaarlijkse bijdrage voor het periodiek raadplegen van registers en het uitvoeren van verhaalsonderzoek bedraagt € 87,50. Hafkamp heeft recht op een provisie van 35% over de betalingen die na opname in de schuldbewaking door de klantdebiteur(en) worden verricht. Voor de berekening van de provisie is het niet van belang aan welke partij de betalingen worden verricht. 

Voor dossiers die conform afspraak met de opdrachtgever vanuit de reguliere dossierbehandeling doorstromen naar de schuldbewaking worden is de opdrachtgever geen jaarlijkse bijdrage in de kosten verschuldigd. Hafkamp heeft in dergelijke gevallen echter recht op een provisie van 50% over de betalingen die na opname in de schuldbewaking door de klantdebiteur(en) worden verricht. Voor de berekening van de provisie is het niet van belang aan welke partij de betalingen worden verricht

Neem contact op