Commercieel VastgoedVerhuur van commercieel vastgoed vraagt om de nodige expertise. De belangen zijn groot en als verhuurder en/of belegger heeft er geen belang bij dat een huurder hangende het lopende contract het gehuurde verlaat, of dat de huurovereenkomst vroegtijdig ontbonden wordt zonder vergoeding van de schade die u loopt door ontbinding van het contract. 

Onze werkwijze is gericht op het verkrijgen van zekerheid voor uw vorderingen. Het conservatoir beslag dat wij na het uitbrengen van een sommatie-exploot in veel gevallen inzetten biedt vaak voldoende zekerheid.  

Sommatie per exploot

De vordering loopt snel op en u wenst snel en krachtig op te treden. Een sommatie-exploot is een uitermate effectief instrument om uw huurder duidelijk te maken dat de vordering op korte termijn moet worden betaald. Met het sommatie-exploot legt u de basis voor een eventueel vervolgtraject. 

Conservatoir beslag

Onze incassospecialisten werken nauw samen met onze juristen als conservatoir beslag in de gekozen incassostrategie als optie naar voren wordt gebracht. Het beslag brengt partijen hoe dan ook weer met elkaar aan de onderhandelingstafel. Natuurlijk staan wij onze opdrachtgevers bij tijdens die onderhandelingen. 

Neem contact op