VVENiet betalende leden. Welke VVE heeft ze niet? Het tijdig incasseren van alle ledenbijdragen is voor menige Vereniging Van Eigenaren een tijdrovende klus. Onze specialisten ondersteunen u met raad en daad zodat u zich kunt richten op de dagelijkse werkzaamheden.

 

Bekijk hier ons kosteloos VVE-pakket. Hier zit alles in wat u nodig heeft voor het veilig stellen van uw vordering.

 

VVE pakket

Onze aanpak

Wij adviseren een minnelijk traject met korte termijnen. De vordering loopt immers iedere maand verder op. Gedurende het intensieve minnelijke traject benaderen wij uw lid waar mogelijk persoonlijk. Ons klant contact centre (KCC) ondersteunt onze incassospecialisten in dat traject door zowel in de avonduren als op de zaterdagochtende telefonisch contact te zoeken. 

De focus ligt op betaling zonder tussenkomst van de rechter. Mocht echter geen contact mogelijk zijn en blijft een minnelijke oplossing achterwege dan zullen wij met uw toestemming de stap naar de rechter zetten teneinde een veroordelend vonnis te verkrijgen. 

Met het vonnis kunnen uw rechten in veel gevallen zeker worden gesteld door beslag op de onroerende zaken waarvoor de bijdrage aan de VVE geldt. 

 

Neem contact op