PensioenfondsenAls beheerder van een pensioenfonds zorgt u uiteindelijk voor een onbezorgde oude dag voor uw premieplichtigen. U int premies en streeft naar een maximaal rendement uit beleggingen. 

 

Helaas betaalt niet iedereen de premie stipt volgens afspraak. Nadat een achterstand in premiebetalingen is gesignaleerd onderneemt u stappen en schakelt u in vele gevallen al snel een gerechtsdeurwaarder in voor het uitreiken van een dwangbevel.

De volgende stap is veelal het aanvragen van een faillissement. 

Onze aanpak

Wij begrijpen het belang van snel handelen en de rol die het UWV speelt zodra een faillissement wordt uitgesproken. Uit ervaring weten wij echter ook dat de harde en rechtlijnige aanpak vaak leidt toch klachten en vervelende reacties.

Ons aanpak kent een kort en intensief minnelijk voortraject waarbij de premieplichtige de gelegenheid krijgt om tegen beperkte kosten alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Uiteraard ligt het dwangbevel ter betekening gereed indien niet tijdig tot betaling wordt overgegaan. 

Het inbouwen van een minnelijke tussenfase zorgt voor een verhoogde fondstevredenheid en minder klachten. 

 

 

 

 

 

Neem contact op