WoningcorporatiesEen dak boven ons hoofd is een belangrijk goed. Als een huurder de huur niet betaalt, is er dan ook vaak meer aan de hand. Wij begrijpen als geen ander dat huurincassozaken daarom om een andere aanpak vragen. Zodra een huurachterstand ontstaat is het noodzaak om zo snel mogelijk achter de oorzaak van de achterstand te komen.

 

Binnen ons kostenbewust incasseren concept voor woningcorporaties staat de huurder centraal. Onze werkwijze biedt maximale aandacht voor uw huurder. Wij hebben ruime ervaring met de implementatie van sociale trajecten.

 

Onze sociale trajecten zijn volledig in lijn met de SRCM-norm. SRCM is de toonaangevende norm voor deurwaarders die maatschappelijk betrokken én sociaal incasseren. Wij houden rekening met proportionaliteit bij het maken van kosten en bieden de huurder perspectief op het oplossen van de achterstand.

 

Bekijk hier de resultaten van onze aanpak voor een middelgrote woningcorporatie.

 

Scores woningcorporatie

  

 

 

 

 

 

Kostenbewust incasseren

Wij raden aan om te investeren in een traject waarbij huurders een voorportaal wordt geboden voor het deurwaarderstraject. In dergelijk traject wordt de huurder niet direct geconfronteerd met bijkomende kosten.

Vroegsignalering

Vroegsignalering van problemen achter de voordeur is essentieel in het voorkomen van (oplopende) betalingsachterstanden. Middels huisbezoeken kunnen wij als ogen en oren fungeren van verhuurders om zo problemen vroegtijdig in kaart te brengen. 

Stabiliseren van de huurachterstand

We zoeken proactief met de huurder naar een manier om de huurachterstand te stabiliseren. Vanaf dit moment krijgt een huurder ook weer perspectief op het oplossen van zijn schuld.

Duurzame betalingsregelingen 

In contacten met huurders inventariseren wij zorgvuldig de mogelijkheden van betaling. Stabilisatie van de huurachterstand is het eerste doel dat wij nastreven. Vervolgens treffen wij een duurzame betalingsregeling met uw huurder. Duurzaam houdt bij ons in dat de regeling op lange termijn ook na te komen is.

Huisbezoeken

Ons kantoor heeft al vele jaren uitstekende ervaringen met huisbezoeken. Huurders met (problematische) schulden verkeren vaak in een sociaal isolement en zoeken geen hulp. Een huisbezoek is een effectief instrument om de huurder te activeren. 

Focus op een intensief minnelijk traject

In onze werkwijze staat het zoeken naar een oplossing voor uw huurder centraal. Wij leggen de focus op een intensief minnelijk traject met een sociaal karakter. Wij kiezen daarom in het contact met uw huurder voor:

  • Motiveren in plaats van sommeren

  • Vertrouwen in plaats van wantrouwen

  • Stimuleren in plaats van procederen

 Ontruimpreventie

Voor diverse woningcorporaties passen wij ontruimpreventie toe. Na een vonnis, brengen wij een laatste bezoek aan de huurder waarin wij een ultieme poging doen om alsnog tot een oplossing te komen. Dankzij het bezoek van onze specialist weten we menige ontruiming te voorkomen en ook een hoop kosten te besparen voor zowel huurder als verhuurder. Lees hier meer over onze ontruimpreventie.

 

Neem contact op