Wat schotelt u uw huurders voor?

Incasseren met maatschappelijke waarde

Dé partner voor de sociale verhuurder

Al ruim 25 woningcorporaties zien onze organisatie als een belangrijke partner als het gaat om het voorkomen, beheersen en terugdringen van huurachterstanden. Wij schromen niet om te pionieren en verleggen de sociale norm op het gebied van huurincasso.  

Menu Incasseren met maatschappelijke waarde

Als verhuurder wilt u een respectvolle benadering van uw huurders in het geval van een huurachterstand. Onze aanpak hierin is innovatief en onderscheidend. Met het menu Incasseren met maatschappelijke waarde krijgt u een kijkje in onze keuken.

Op dit menu staan innovatieve gerechten die uw huurder op een gastvrije manier met een warme overdracht in staat stellen om de huurachterstand op te lossen.

Menukaart

Incasseren met maatschappelijke waarde

Incasseren met maatschappelijke waarde is een baanbrekend concept waarbij onze organisatie een nog actievere rol heeft in het voorkomen, beheersen en terugdringen van huurachterstanden. Zo is er meer persoonlijk contact tussen de huurders en onze medewerkers. Juist door dit persoonlijke contact wordt gewerkt aan stabilisatie van de huurachterstand. En kunnen wij een duurzame afbetalingsregeling treffen die past bij de situatie van de huurder.

Meer maatwerk dus, inzet van extra huisbezoeken, motivatiekaarten, samenwerking met andere ketenpartners van de woningcorporatie en het bieden van optimaal betaalgemak aan de huurder dragen in sterke mate bij aan een succesvol minnelijk incassotraject, waardoor:

-      Het aantal gerechtelijke procedures afneemt;

-      Zowel de huurder als verhuurder met minder kosten worden geconfronteerd;

-      Het aantal huisuitzettingen daalt.

Waarom een baanbrekend concept?

De woningcorporaties die al gebruik maken van ons unieke concept zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid huurders met zo min mogelijk bijkomende kosten te confronteren. Het in co-creatie met woningcorporaties tot stand gekomen concept is onderscheidend, omdat naast de vaste (gestaffelde) behandelkosten tevens een aantrekkelijke bonus vanuit de vehuurder wordt uitgekeerd als wij erin slagen om de vordering in de minnelijke fase te incasseren. Het effect van deze stimulans is dat de prikkel om de stap naar de rechter te maken wordt weggenomen. Uw huurder bespaart hiermee al gauw vele honderden euro's aan kosten. Dankzij een eerlijke en passende beloning in het minnelijk traject kunnen wij meer aandacht geven aan de huurders, waardoor we écht bezig kunnen zijn met maatschappelijk verantwoord incasseren.

Het concept breekt met de trend dat woningcorporaties steeds meer inspanningen van hun incassopartners vragen als het gaat om het verbinding maken met huurders en het komen tot een oplossing, zonder hen hiervoor voldoende te compenseren.

Meer weten? 

Neem via dit formulier vrijblijvend contact op, wij sturen u graag wat informatie of praten u graag bij over dit het concept 'Incasseren met maatschappelijke waarde'. 

 

Onze branches