Uw kennispartner

Wet kwaliteit incassodiensten

Vanaf maart 2024 wordt de Wet kwaliteit incassodiensten van kracht, waarbij incassobureaus zich moeten registreren in een landelijk register en een vergunning nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Zij moeten ook voldoen aan specifieke kwaliteits- en opleidingseisen. Deze wet bepaalt de toekomstige werkwijze van incassobureaus.

Geplubiceerd op 28-03-2024

Lezen

 

Indexeringsbeding huurprijsverhoging

In vrijwel alle huurovereenkomsten voor vrije sector woningen staat dat de huur jaarlijks op basis van inflatie aangepast mag worden, vaak met een extra verhogingspercentage. Dit kan voor verhuurders complicaties opleveren bij het innen van huurachterstanden.

Gepubliceerd op 26-01-2024

Lezen

 

Relaas ambtshalve toetsing opdrachtgevers

Het procederen bij de kantonrechter wordt steeds lastiger in consumentenzaken. Het wordt de schuldeiser moeilijk gemaakt vanwege de zogenaamde ambtshalve toetsing van precontractuele informatieplichten en van oneerlijke bedingen. De Nederlandse rechter is namelijk gehouden aan Europese Richtlijnen en rechtspraak die de bescherming van de weerloos geachte consument
voorop stellen. Waar in het verleden een dagvaarding ten aanzien van een natuurlijk persoon vrij summier mocht worden opgesteld, is dat nu niet meer het geval.

Gepubliceerd op 05-06-2023

Lezen

 

Zorgplicht opslag inboedel na ontruiming

Een door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerde ontruiming van een pand op basis van eengerechtelijke uitspraak levert de interessante vraag op of iemand verantwoordelijk is voor deafvoer en/of opslag van de op de openbare wegachtergebleven zaken. Zo ja, wie? De huurder zelf, de verhuurder, de gerechtsdeurwaarder of de gemeente?

Gepubliceerd op 11-05-2023

Lezen

 

Informatieplicht in consumentenzaken

HR 12 november 2021: ELCI:NL:HR:2021:1677. Deze uitspraak gaat over de vragen of de rechter bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte ambtshalve moet onderzoeken of is voldaan aan de wettelijke informatieplichten van de handelaar tegenover de consument, en of de rechter ambtshalve een sanctie moet verbinden aan het nietvoldaan zijn aan een of meer van die plichten, en zo ja, welke?

Gepubliceerd op 04-01-2022

Lezen