Nutsbedrijven hebben te maken met veel kleine vorderingen. Een minnelijke oplossing van de schuld verdient de voorkeur. Debiteuren hebben het vaak al moeilijk genoeg. De confrontatie met hoge proceskosten brengt hen alleen nog maar verder in de problemen. 

Wij incasseren al vele jaren succesvol nutsvorderingen. De uitdaging die een van onze opdrachtgevers gaf hebben wij omgezet in een belofte, nl. incasseer zoveel mogelijk in het minnelijk traject tegen zo min mogelijk kosten voor zowel de klant-debiteur als de opdrachtgever. Dat wij de belofte meer dan waar maken blijkt uit de Infographic die u hieronder kunt downloaden. 

Er worden nagenoeg geen procedures gevoerd en afsluiting komt dus nauwelijks aan de orde. Wel investeren wij in persoonlijk contact met de klant-debiteur en bieden wij optimaal betaalgemak.  Dat doen we door inzet van ons klant contact center en de veelvuldige inzet van de buitendienst. We verwijzen klant-debiteuren naar hulpinstanties en geven hen advies.