Nutsbedrijven hebben te maken met veel kleine vorderingen. Een minnelijke oplossing van de schuld verdient de voorkeur. Debiteuren hebben het vaak al moeilijk genoeg. De confrontatie met hoge proceskosten brengt hen alleen nog maar verder in de problemen. 

Wij incasseren al vele jaren succesvol nutsvorderingen. De uitdaging die een van onze opdrachtgevers gaf hebben wij omgezet in een belofte, nl. incasseer zoveel mogelijk in het minnelijk traject tegen zo min mogelijk kosten voor zowel de klant als de opdrachtgever. Dat wij de belofte meer dan waar maken blijkt uit onderstaande feiten. 

Er worden nagenoeg geen procedures gevoerd en afsluiting komt dus nauwelijks aan de orde. Wel investeren wij in persoonlijk contact met de klant-debiteur en bieden wij optimaal betaalgemak.  Dat doen we door inzet van ons klant contact center en de veelvuldige inzet van de buitendienst. We verwijzen klant-debiteuren naar hulpinstanties en geven hen advies. 

Hieronder een analyse van de portefeuille over de periode 01-09-2019 t/m 28-02-2020. 

Aantal dossiers in meetperiode

Gedurende de meetperiode werden 7.275 dossiers aangeleverd.

Aantal dossiers gesloten

Van de 7.275 dossiers werden 6.827 dossiers binnen 38 dagen na aanvang van het incasso traject gesloten. 

Verhouding positief - negatief gesloten 

Van de 6.827 gesloten dossiers werden 6.033 dossiers (88,4%) positief afgewikkeld. De 794 dossiers (11,6%) met een negatieve afwikkelcode worden als volgt gesplitst:

Negatief gesloten bij gebrek aan verhaal 473 dossiers (6,9%)
Gesloten vanwege toepassing WSNP 23 dossiers (0,34%)
Ingetrokken op verzoek van opdrachtgever 298 dossiers (4,36%) 

Huisbezoeken ter voorkoming waterafsluiting

Gedurende de meetperiode werden 1.755 huisbezoeken uitgevoerd ter voorkoming van een gerechtelijke procedure. De kosten van een huisbezoek nemen wij voor eigen rekening.

Aantal gerechtelijke procedures

In slechts 59 dossiers (0,86%) werd een gerechtelijke procedure gestart.