SRCM21 april 2021, heeft Hafkamp Groenewegen als 3e kantoor in Nederland de SRCM-certificering ontvangen (Social Responsible Credit Management). De insteek van de SRCM-norm is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dit betekent dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betaling van de openstaande vordering.


Als gerechtsdeurwaardersorganisatie hebben wij een unieke positie in de samenleving én die positie nemen wij zeer serieus. We doen ons uiterste best om oplossingen te creëren waar alle betrokkenen bij gebaat zijn. Het doet ons goed wanneer we kunnen doorpakken, afhandelen en afronden, maar doen dat nooit ten koste van iemand. In onze aanpak maken we doordachte keuzes. De normen vanuit SRCM passen goed bij de intrinsieke motivatie van onze medewerkers. Daarnaast zijn de onderstaande normen verankerd in onze processen en systemen. Door Collenda-Cwize is een speciaal voor ons kantoor SRCM-dashboard ontwikkeld waarin de SRCM-werkwijze vertaald is.

 

 SRCM bestaat uit de navolgende normonderdelen:

-Werkgeverschap

-Partnerschap

-Nabuurschap

-Vergroening

-Communicatie

-Credit-Management

-Vakmanschap

-Goed Bestuur

 

Neem contact op