Antares tekent eerste SRCM-convenant

De samenwerking met woningcorporatie Antares wordt met de komende jaren verlengd met een nieuw SLA. Daarnaast hebben Hafkamp Groenewegen en Antares beide hun handtekening gezet onder-het door Hafkamp Groenewegen geïntroduceerde- SRCM-convenant. 

SRCM convenant antares

Het SRCM-convenant waarborgt de toepassing en naleving van de normen voor Social Responsible Credit Management. Met het afsluiten van het SRCM-convenant is Antares de eerste woningcorporatie in Nederland die zich conformeert aan de invulling van de SRCM-normen. Dit betekent concreet dat onze medewerkers de ruimte en vrijheid krijgen van de opdrachtgever om sociaal verantwoord te incasseren. Met de ondertekening van dit convenant worden woorden omgezet in daden.

SRCM normen