Verlaging griffierechten

De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat de griffierechten, de kosten voor het starten van een rechtszaak, per 1 januari 2024 met 13,5% zullen dalen. 

Deze verlaging is een initiatief van Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en is goedgekeurd door de ministerraad. De maatregel is bedoeld om de toegang tot de rechtspraak te vergroten voor burgers en bedrijven, door de financiële drempel voor het starten van juridische procedures te verlagen.

Deze korting geldt voor alle rechtszaken, behalve voor civiele zaken met een vordering boven de 100.000 euro en zaken voor het Netherlands Commercial Court. De verlaging wordt bereikt door de indexering voor 2023 en 2024 aan te passen, waarbij de geplande indexering voor 2023 volledig wordt geschrapt. Oorspronkelijk was er een verlaging van 25% gepland, maar door financiële heroverwegingen is het budget voor deze verlaging beperkt tot 27 miljoen euro. Met deze stap beoogt de overheid de rechtstoegang voor iedereen te verbeteren