Wet Kwaliteit Incassodiensten (Wki) en de impact op incassobureaus

Lees hier in het kort wat de impact van de Wet kwaliteit incassodiensten is voor incassobureaus en andere aanbieders van incassowerkzaamheden

Wet Kwaliteit Incassodiensten (Wki) en de Impact op Incassobureaus

Sinds de invoering van de Wet Kwaliteit Incassodiensten (Wki) in mei 2022 ondergaat de incassowereld in Nederland ingrijpende veranderingen. Deze wet is ontworpen om misstanden te voorkomen die ten koste gaan van de positie van schuldenaren, door strikte regels op te leggen aan incassobureaus, advocaten en gerechtsdeurwaarders die zich bezighouden met buitengerechtelijke incassowerkzaamheden.

Inschrijvingsplicht en Kwaliteitseisen

Een van de kernpunten van de Wki is de verplichte inschrijving in het landelijk incassoregister voor incassobureaus, die per 1 april 2024 van kracht wordt. Dit register, beheerd door Justis, biedt transparantie en vereist dat alleen geregistreerde bureaus incasso-activiteiten mogen uitvoeren. Advocaten en gerechtsdeurwaarders zijn uitgezonderd van deze inschrijvingsplicht, maar dienen wel te voldoen aan hun eigen beroepscodes en toezichtsregels.

Kwaliteitseisen en Vakbekwaamheid

De Wki stelt duidelijke kwaliteitseisen, waaronder vakbekwaamheid van het personeel. Incassomedewerkers en operationeel leidinggevenden moeten een bepaald opleidingsniveau hebben, vastgesteld op MBO-3 voor medewerkers en MBO-4 voor leidinggevenden. Jaarlijks moeten zij cursussen volgen over relevante wetgeving en omgangsvormen in het incassoproces, evenals deelname aan intervisiebijeenkomsten om ethische normen en maatschappelijke normen te bespreken.

Bekijk hier de opleiding Wet kwaliteit incassodiensten en voldoe in één keer aan alle opleidingsvereisten:

Opleiding Wki

Transparantie en Communicatie

Een andere belangrijke vereiste onder de Wki is de transparantie en duidelijke communicatie richting schuldenaren. Incassobureaus moeten de schuldenaar voorzien van een schriftelijke beschrijving van de vordering, inclusief alle relevante details zoals de oorsprong, hoogte en opbouw van de schuld. Dit moet begrijpelijk en toegankelijk zijn voor de schuldenaar, om misverstanden en onjuiste vorderingen te voorkomen.

Regelgeving en Toezicht

De naleving van de Wki wordt streng gecontroleerd door toezichthoudende instanties, zoals het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor gerechtsdeurwaarders en Justis voor andere incassodienstverleners. Deze toezichtsorganen zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de wettelijke regels en het waarborgen van eerlijke praktijken binnen de incassosector.

Conclusie

De Wet Kwaliteit Incassodiensten markeert een belangrijke stap naar meer transparantie, eerlijkheid en kwaliteit binnen de incassobranche in Nederland. Door strikte regels op te leggen aan incassobureaus en andere dienstverleners, wordt beoogd om de belangen van schuldenaren te beschermen en het vertrouwen in de incassopraktijken te versterken. Met de volledige implementatie van de Wki per 1 april 2024 zal de incassosector een merkbare verandering ondergaan, gericht op een professionelere en ethisch verantwoorde benadering van buitengerechtelijke incasso.

Dit artikel biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste aspecten van de Wki en de verwachte impact op aanbieders van incassodiensten in Nederland.