Basiscursus Wet kwaliteit incassodiensten (Wki)

Wanneer

Op aanvraag

Gegeven door

mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop

Voldoen aan de Wet kwaliteit incassodiensten? 

Wij bieden een Basiscursus Wki aan waarmee uw medewerkers voldoen aan de opleidingsverplichting van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Deze cursus is essentieel voor iedereen die betrokken is bij het incassoproces. De cursus legt een stevige basis voor uw medewerkers en draagt bij aan één uniforme werkwijze volgens wet- en regelgeving. 

 

✓  Certificering

✓  Kennis van wet- en regelgeving

✓  Één werkwijze

 

Meld je nu aan!

Over de Wet kwaliteit incassodiensten

Sinds mei 2022 geldt er een speciale wet voor incassodienstverleners. Dit is de Wet kwaliteit incassodiensten (hierna: Wki). Een incassobureau is verplicht zich in te schrijven in een landelijk incassoregister en heeft een vergunning nodig om incassowerkzaamheden te verrichten. Daarnaast moet voldaan worden aan bepaalde kwaliteits- en opleidingseisen. De Wki geldt ook voor een advocaat en een gerechtsdeurwaarder die zich toelegt op incassowerkzaamheden, zij het dat ze niet verplicht zijn zich in te schrijven in het incassoregister en niet verplicht zijn om deel te nemen aan cursussen en intervisiebijeenkomsten over het incasso-vak. Op 4 maart 2024 is het Besluit kwaliteit incassodiensten gepubliceerd. Daarin is tevens bepaald dat de Wki in werking treedt per 1 april 2024.

Welke onderwerpen behandelen we?

De Wki beschrijft de onderwerpen die verplicht gevolgd dienen te worden. Wij hebben deze onderwerpen én meer in de basiscursus verwerkt. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Juridische aspecten van schuldbetaling
 • Algemene voorwaarden
 • Inhoud van een sommatiebrief
 • Incassokosten
 • Verjaring en cessie
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens
 • Consumentenkredietovereenkomsten en consumentenkoop
 • Hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht
 • Hoofdlijnen van de Wgs / Msnp / Wsnp
 • Gesprekstechnieken
 • Hantering van taalniveau B1

Praktische informatie

Tijdsduur 3 tot 4 uur exclusief pauzes
PE punten n.v.t.
Accreditatie Hafkamp Opleidingen
Locatie Fysiek of via Microsoft Teams
Aantal deelnemers Maximaal 20 deelnemers
Investering per deelnemer € 202,50 exclusief BTW

Meld je nu aan!