Verschil tussen gerechtsdeurwaarder en incassobureau

Als uw rekening niet betaald wordt, kunt u bij beide partijen terecht, maar wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en incassobureau? 

Het verschil tussen gerechtsdeurwaarder en incassobureau

Zowel een gerechtsdeurwaarder als een incassobureau int schulden. Beide partijen kunnen uw klant-debiteur aanschrijven en de bijkomende incassokosten in rekening brengen, echter zijn er grote verschillen. Een incassobureau mag zich bijvoorbeeld alleen bezig houden met de incassowerkzaamheden vóór een vonnis. Dit noemt men het minnelijke traject. Slaagt het minnelijk traject niet, dan zet het incassobureau vaak een gerechtsdeurwaarder in.

verschil-gerechtsdeurwaarder-en-incassobureau.jpg

De gerechtsdeurwaarder heeft een wettelijke status en kan naast een minnelijk traject meer maatregelen nemen om een schuld te innen. Zo kan een gerechtsdeurwaarder een gerechtelijk- en executietraject uitvoeren. Speciale bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder zijn bijvoorbeeld:

  • Een dagvaarding uitbrengen;
  • Beslag leggen (op bijvoorbeeld loon, inboedel of bank);
  • Ontruimen;
  • Vonnissen betekenen.

Daarnaast heeft een gerechtsdeurwaarderskantoor dankzij haar publieke taak toegang tot diverse overheidsregisters zoals het UWV, RDW en GBA. 

Zowel een gerechtsdeurwaarder als incassobureau spelen een belangrijke rol in de schuldenproblematiek. De maatregelen die een deurwaarder kan inzetten zijn vaak ingrijpend. Beide partijen dienen in het voortraject alles eraan te doen om tot een (betaal)oplossing met de klant-debiteur.