Globaal beslag op roerende zaken

Wat betekent het leggen van een globaal beslag op roerende zaken? Hoe zit het met de kosten ervan die ten laste komen van de beslagene? Een Eindhovense rechter legt uit hoe het werkt.

Globaal beslag

De rechtbank Oost-Brabant (10 november 2022, RBOBR:2022:5619) legt de werking van een globaal beslag uit als de beslagene klaagt over de kosten ervan. Beslagene meent dat de kosten veel te hoog zijn, omdat de deurwaarder slechts 30 minuten nodig heeft gehad voor de beslaglegging. De rechter te Eindhoven oordeelt dat de beslagkosten terecht in rekening zijn gebracht bij de beslagene.

Op grond van artikel 442 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is een gerechtsdeurwaarder bevoegd om globaal beslag (in casus op 311 LP’s, die volgens beslagene tien mille waard zouden zijn) te leggen en een nauwkeurige omschrijving later op kantoor te maken. De deurwaarder heeft hiervoor gekozen om de tijd ter plekke zo kort mogelijk te houden om beslagene niet onnodig te hinderen. Op grond van artikel 2 en 7 Btag wordt het basistarief voor de processen-verbaal van beslag roerende zaken en nadere aanduiding verhoogd met een vast bedrag per kwartier, voor zover uit de akte blijkt dat de uitvoering ter plaatse van de ambtshandeling langer dan anderhalf uur heeft geduurd. De ambtshandeling van de nadere nauwkeurige aanduiding heeft plaatsgevonden op het kantoor van de deurwaarder, hetgeen veel tijd kost, zodat deze verhoging terecht in rekening is gebracht. Dat beslagene daar geen controle over heeft gehad is niet relevant aangezien de aanwezigheid van een beslagene bij het opmaken van de nadere uitwerking geen vereiste is. Bovendien heeft de deurwaarder op ambtseed verklaard hoe lang hij met de ambtshandeling bezig is geweest.