MKB-pakketten 

Zorgeloos ondernemen met onze MKB-pakketten

Regulier traject

Incidentele aanlevering incasso-opdracht  √
Toetsing van: algemene voorwaarden, aanmaanproces en correspondentie  € 87,50
Dossierkosten (minimaal) € 27,50
Juridisch advies per uur € 175,00 
Deurwaardersbezoek met sommatie € 100,00
Huisbezoek incassospecialist € 60,00
Verhaalsonderzoek € 40,00
Kosten deurwaarder bij geen verhaal in de gerechtelijke- of executiefase Doorbelast
Kosten advocaat, griffierecht en verschotten Doorbelast
Rapportage, online inzage & monitoring X

Ons reguliere traject is geschikt voor de ondernemer met een incidentele vordering. U kunt hier direct uw vordering indienen. 

 

 Indienen 

MKBplus | € 290 per jaar

Onbeperkt incasso-opdrachten indienen  √
Toetsing van: algemene voorwaarden, aanmaanproces en correspondentie 
Geen dossierkosten 
Juridisch advies per uur € 100,00 
Deurwaardersbezoek met sommatie € 75,00
Huisbezoek incassospecialist € 50,00
Verhaalsonderzoek € 25,00
Kosten deurwaarder bij geen verhaal in de gerechtelijke- of executiefase maximaal    € 350,00
Kosten advocaat, griffierecht en verschotten Doorbelast
Rapportage, online inzage & monitoring

Voor de MKB-er die regelmatig te maken heeft met openstaande facturen en een eventueel kostenrisico duidelijk wil afbakenen.

 

Afsluiten

 

MKBpro | € 749 per jaar

Onbeperkt incasso-opdrachten indienen  √
Toetsing van: algemene voorwaarden, aanmaanproces en correspondentie 
Geen dossierkosten 
Juridisch advies per uur
White label WIK (pré incasso) brief voor eigen gebruik
Deurwaardersbezoek met sommatie-exploot
Verhaalsonderzoek
Kosten deurwaarder bij geen verhaal in de gerechtelijke- of executiefase
Kosten gerechtelijke procedure (excl. griffierecht )
Schuldbewaking
Rapportage, online inzage & monitoring

Voor de MKB-er die frequent te maken heeft met openstaande facturen en die op zoek is naar maximale ontzorging gedurende het incassotraject. 

 

Afsluiten

 

Neem contact op