Beslag op en uitwinning van onroerende zaken

Wanneer

Op aanvraag

Gegeven door

Mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop

Een schuldeiser kan, als de schuldenaar in gebreke blijft zijn schulden te betalen, verhaal zoeken op zijn onroerende zaken. Het beslag op onroerende zaken en de uitwinning daarvan is een samenspel tussen tenminste drie en vaak zelfs vier partijen: de gerechtsdeurwaarder, de bewaarder van het kadaster, de notaris en de eventuele hypotheekhouder(s). De bevoegdheden van deze vier hoofdrolspelers komen in deze cursus uitgebreid aan bod.

Meld je nu aan!

Tijdsduur 4 uur exclusief pauzes
PE punten 4 punten
Accreditatie KBVG
Locatie Microsoft Teams
Aantal deelnemers Maximaal 15 deelnemers
Investering per deelnemer € 270,00 exclusief BTW

In het eerste deel van de cursus komen de algemene onderwerpen over het executoriaal beslag en uitwinning ervan aan bod, waaronder de functie van het kadaster. In het tweede deel staan diverse verdiepende onderwerpen centraal, waaronder beslag op beperkte rechten, beslag op een aandeel in een goed, een leveringsbeslag, het opheffen en doorhalen van een beslag, een paulianabeslag, vormerkung, het retentierecht op een onroerende zaak en de executoriale kracht van een hypotheekakte. Ook diverse kwesties over de verdeling van de (netto-)executieopbrengst worden behandeld.

Meld je nu aan!