Schending van de substantiërings- en waarheidsplicht

Een kantonrechter verwijt een veelvuldig procederende eiseres een ‘houd-je-kruit-droogtactiek’ te hanteren

Schending van de substantiërings- en waarheidsplicht

Een kantonrechter geeft een repeat player een veeg uit de pan als in de dagvaarding het werkelijke geschil in volle omvang niet zichtbaar is gemaakt. De rechter verwijt eiseres een ‘houd-je-kruit-droogtactiek’ te hanteren. Het geeft ook geen pas om de rechter op een mogelijk verkeerd been te zetten door belangwekkende informatie niet te noemen en/of informatie te geven die niet juist is.

Pas nadat verweer is gevoerd heeft eiseres in haar conclusie van repliek uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp bewindvoering en medische kosten. Eiseres werpt in die conclusie nieuwe stellingen op om te onderbouwen dat er volgens haar, ondanks het bewind, toch betaald moet worden. Die stellingen zijn al vaker ingenomen door eiseres in vergelijkbare rechtszaken en telkens zijn die stellingen verworpen. Eiseres beschikte dus al over die stellingen en had deze moeten aanvoeren in de dagvaarding. Het gevolg is dat de vordering wordt afgewezen. De kantonrechter Arnhem kwam tot deze uitspraak op 23 november 2022 (RBGEL:2022:6435).