Hoe werkt een gerechtelijke procedure voor geldvorderingen?

Het kan voorkomen dat een minnelijk traject bij de gerechtsdeurwaarder of incassobureau niet resulteert in een betaling van uw geldvordering. Wat zijn dan uw opties? 

Om de betaling van uw vordering alsnog af te dwingen kunt u de stap naar de rechter nemen. Hieronder staat beknopt omschreven uit welke stappen de gerechtelijke procedure bestaat:

Dagvaarding

Als het minnelijke incassotraject niet succesvol is geweest, kan de volgende stap zijn om een dagvaarding uit te brengen. Een dagvaarding is een officieel juridisch document waarmee je de tegenpartij oproept om voor de rechter te verschijnen. Het bevat de details van je geldvordering en de gronden waarop deze is gebaseerd.

Rechtszaak 

Na het uitbrengen van de dagvaarding zal de zaak worden behandeld in een gerechtelijke procedure. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun argumenten naar voren te brengen, getuigen op te roepen en bewijsmateriaal te presenteren om hun standpunt te ondersteunen. De rechter zal uiteindelijk een beslissing nemen over de geldvordering.

Vonnis

Na de rechtszaak zal de rechter een vonnis uitspreken. Dit is een schriftelijke beslissing waarin wordt bepaald of de betaling van de geldvordering wordt toegewezen, afgewezen of dat er andere maatregelen worden getroffen. Als het vonnis in jouw voordeel is, geeft het je een juridische basis om verdere stappen te nemen om de betaling van de geldvordering af te dwingen.

Executie

Als de tegenpartij het vonnis niet vrijwillig naleeft, moet je mogelijk verdere stappen ondernemen om de betaling van de geldvordering af te dwingen. Dit kan onder meer het inschakelen van de gerechtsdeurwaarder betekenen. De gerechtsdeurwaarder kan verschillende executiemaatregelen nemen, zoals het leggen van beslag op eigendommen, bankrekeningen of salaris van de tegenpartij, om het verschuldigde bedrag te innen.

Heeft u nog vragen over (het opstarten van) een gerechtelijke procedure? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Contact opnemen