Verhoging beslagvrije voet

Als de schuldenaar geconfronteerd wordt met uitzonderlijke individuele noodzakelijke extra kosten die niet op een andere manier vergoed worden, kan de rechter de beslagvrije voet verhogen. Vormen de kosten van mantelzorg en van de omgangsregeling met zijn minderjarig kind zo’n omstandigheid?

Verhoging beslagvrije voet op grond van de hardheidsclausule

Als de schuldenaar mantelzorger is van zijn ouders en daardoor € 145 aan kosten (reizen openbaar vervoer) moet maken, wordt de beslagvrije voet met dit bedrag verhoogd. Dit geldt ook voor de kosten van € 50 per maand om de omgangsregeling met zijn minderjarig kind in stand te houden. In het belang van het kind (art. 3 lid 1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind), wordt de beslagvrije voet met dit bedrag verhoogd. Als bovendien blijkt dat hij zonder een verhoging van de beslagvrije voet nauwelijks kans heeft om te worden toegelaten tot de Msnp, slaagt zijn beroep op de hardheidsclausule ex art. 475fa Rv. Omdat de schuldenaar niet heeft onderbouwd waarom met terugwerkende kracht de beslagvrije voet verhoogd zou moeten worden, bepaalt de rechter dat met ingang van 1 mei 2023 de verhoging ingaat voor de duur van een jaar (zie kantonrechter Rotterdam 13 april 2023, RBROT:2023:121).