Noodzakelijke medewerking bij het leggen van een bewijsbeslag

Of een beslagene feitelijk wel of niet meewerkt aan het leggen van een bewijsbeslag, levert soms een interessante discussie op. Dit is zeker het geval als de medewerking op straffe van het verbeuren van een dwangsom is voorgeschreven. Soms moet de rechter bepalen of het de beslagene extra geld kost.

Noodzakelijke medewerking bij het leggen van een bewijsbeslag

Heeft de beslagene een dwangsom van € 25.000 verbeurd door geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van een bewijsbeslag? De Rotterdamse voorzieningenrechter (1 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1725) oordeelt dat dit niet het geval is, ook als blijkt dat de beslagene de instructie van de deurwaarder heeft genegeerd dat niemand aan de gegevensdragers mocht komen.

De rechter legt uit dat met de verplichte medewerking wordt bedoeld dat de beslagene de beslaglegging praktisch mogelijk maakt door zijn administratie open te stellen en toegang te verlenen tot zijn elektronische devices, zoals een mobiele telefoon, desktop en laptop. Het doel en de strekking van de (dwangsom)veroordeling is dus dat de beslagene de deurwaarder toegang geeft tot zijn administratie en gegevensdragers, zodat daarvan kopieën kunnen worden gemaakt die vervolgens in gerechtelijke bewaring kunnen worden gegeven. De omstandigheid dat de beslagene zijn medewerking niet onmiddellijk heeft verleend, leidt niet tot een ander oordeel. Ook het feit dat niet kan worden uitgesloten dat de beslagene in de tussentijd wellicht bewijsmateriaal heeft vernietigd ~ waarbij de voorzieningenrechter aanneemt dat dit door de bewaarder / IT-specialist in de bodemprocedure kan worden vastgesteld ~ maakt dit niet anders. De beslagene heeft de voor de beslaglegging noodzakelijke medewerking verleend. De beslaglegger mag geen aanspraak maken op een betaling van de opgelegde dwangsom.

Deze casus is onderdeel van de cursus Bewijsbeslag.

Bekijken